Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Route LwOO/PrO leerjaar 2016-2017 aangepast

27 augustus 2015
De route voor aanvragen van LwOO- en PrO-beschikkingen zal per 1 januari 2016 anders verlopen. De PAC (PlaatsingsAdviesCommissie) van Qinas zal dan de taak van de RvC overnemen en alle aanvragen op testresultaten en motivatie wegen. De beschikking voor LwOO en PrO zal dan door het samenwerkingsverband worden afgegeven. De procedure die hier aan vooraf gaat en beschreven is in de Handwijzer LwOO en PrO 2016-2016 (zie bij 'documenten') blijft vooralsnog ongewijzigd. Basisscholen kunnen die leerlingen die in aanmerking lijken toe komen voor LwOO of PrO middels het Registratieformulier tot uiterlijk 14 september 2015 aanmelden bij het VO-Loket van Qinas.
Onderstaande 3 data zijn van belang voor de aanvragen LwOO en PrO, noteer deze daarom goed:

- maandag 14-09-15: uiterste datum registratieformulier PAC-VO (aanvraag capaciteitenonderzoek)

- woensdag 20-1-16: werkbijeenkomst voor invullen aanmeldingsformulier; 14.00-16.00 uur, Wellantcollege Naarden

- maandag 01-02-16: uiterste datum voor inleveren complete dossiers

Het welbekende Gele Boekje (Handwijzer) is via de website van Qinas te downloaden! Kijk onder ‘Info Documenten' in de linker kolom. Als u vragen heeft over het aanvragen van een LwOO- of PrO-beschikking kunt u contact opnemen met het loket van Qinas: 035 – 526 94 81 (maandag t/m donderdag: 9.00-12.00 uur).