Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Data ALV Qinas 2017-2018

30 juni 2016
- 03-10-2017, 13.00-15.00 uur
- 07-12-2017, 14.00-16.00 uur
- 15-02-2017  14.00-16.00 uur
- 14-06-2017, 14.00-16.00 uur