Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Qinas Jaarverslag 2016

04 juli 2017
Het jaarverslag 2016 is in juni goedgekeurd door de accountant en de algemene ledenvergadering van Qinas. U kunt dit jaarverslag inzien onder 'Info documenten'.