Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Data ALV Qinas 2018-2019

03 september 2018
- 13-12-2018, 14.00-16.00 uur
- 13-06-2018, 14.00-16.00 uur