Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

IZC-bijeenkomsten 2018-2019

03 september 2018
Net als voorgaande jaren hecht Qinas eraan om met regelmaat in gesprek te gaan met zorgcoordinatoren, orthopedagogen en schoolpsychologen over tal van onderwerpen waar zij dagelijks mee aan de slag zijn. Dit draagt bij aan een beter beeld van hetgeen zich op de werkvloer afspeelt. Voor schooljaar 2018-2019 zijn 3 bijeenkomsten gepland:

- Donderdag 11 oktober 2018, 15.00-16.30 uur.
- Donderdag 31 januari 2019, 15.00-16.30 uur.
- Donderdag 18 april 2019, 15.00-16.30 uur.

De gespreksthema's zullen nog nader bekend worden gemaakt.