Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Jaarverslag 2017

26 juni 2018

Het jaarverslag 2017, goedgekeurd door de accountant, is door de ALV op 14 juni jl. vastgesteld.

U kunt het jaarverslag inzien onder Info Documenten.