Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Nieuwe route voor het aanvragen van een TLV

22 november 2018
Vooruitlopend op de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) per 1 mei van dit jaar heeft Qinas onderzocht hoe de uitwisseling van persoonsgegevens zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Er is in samenwerking met Parantion een digitale omgeving voor het Loket van Qinas ingericht waarin de gegevens van leerlingen veilig kunnen worden gedeeld en bewaard. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2018  de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het vso via deze digitale omgeving ingediend moeten worden.


De aanvrager (leerkracht/intern begeleider of docent/zorgcoordinator) heeft een persoonlijke toegangscode nodig om in te kunnen loggen. Deze code is aan te vragen bij het Loket van Qinas. De aanvrager ontvangt vervolgens de code met een link naar de betreffende webpagina. Na het inloggen is er onder het kopje 'documenten' een handleiding voor het invullen van het TLV-aanvraagformulier te downloaden.

Graag aandacht voor het volgende: TLV-aanvragen die voor 1 juni 2019 worden ingediend, worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen door de Plaatsingsadviescommissie. Na deze datum kan dit niet gegarandeerd worden en zal de aanvraag pas na de zomervakantie worden beoordeeld door de PAC.