Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd

08 januari 2019

Op 23 november 2018 is, op verzoek van de coalitie onderwijs-zorg-jeugd, bovengenoemd advies uitgebracht door kwartiermaker René Peeters c.s.. Uit de inleiding van zijn advies: ‘Om ook kinderen die wat meer aandacht of zorg nodig hebben een passende plek te geven die aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, zijn we aangewezen op samenwerking tussen partijen. Niemand kan dit alleen: een betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) is nodig.

Deze samenwerking krijgt overal in Nederland vorm, maar de snelheid en het resultaat laat op veel plekken tot op heden nog te wensen over. Zowel het Rijk als de veldpartijen en koepels maken zich zorgen en willen verbetering en versnelling. Om deze reden hebben achttien partijen zich verenigd in de coalitie onderwijs – zorg – jeugd (hierna: de coalitie). De coalitie heeft een gezamenlijke visie opgesteld en vraagt nu aan de kwartiermaker om advies om deze visie te verwezenlijken.’

Ook in deze regio wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking. De betrokken partijen verkennen constant de (on)mogelijkheden en met elkaar wordt ernaar gestreefd om de lijnen zo kort mogelijk te houden/maken. Dit advies kan daarop een aanvulling zijn en mogelijk tot nieuwe inzichten leiden.  

De gehele tekst van het advies is te downloaden op deze website onder Info Documenten / Overige.