Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

De OpR

15 maart 2014
6 februari jl. vond de eerste bijeenkomst van de Ondersteuningsplanraad van Qinas plaats. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. Na een kennismakingsronde kregen de in totaal 12 leden een presentatie over het Ondersteuningsplan van Qinas.
De OpR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. De OpR-leden zijn:
Mevr. Klip (ouder; GSF), Mevr. Ten Cate (personeel; Mulock Houwer), mevr. Holst (personeel; Mozarthof), dhr. Nessen (personeel; GSF), dhr. Timmer (leerling; VSAT), dhr. Oosterhagen (personeel; CVO ’t Gooi), dhr. Meuwissen (ouder; SIVOG), dhr. Mudde (personeel; Erfgooierscollege), dhr. Van Sloten (ouder; Gem. gymnasium), dhr. Van Balen (ouder; Wellantcollege), dhr. Brouwer (personeel; Trappenberg) en dhr. De Goeij (ouder; Klimopschool). Qinas is blij met deze samenstelling van betrokken mensen die vanuit verschillende disciplines een kijk hebben op onderwijs.
« OOGO Werkgroep Loket/TVL »