Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Werkgroep Loket/TVL

20 maart 2014
De werkgroep Loket/TLV is een groep met vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen die zich bezig houdt met de routing van de leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Wanneer melden de leerlingen zich aan? Hoe worden de leerlingen gemeld bij het Goois Onderwijs Loket? Wat zijn daar de vervolgstappen? Welke documenten worden meegestuurd naar de scholen?
Op deze en nog andere vragen proberen Kobus de Boer (Mulock Houwer/OGA), Ester Kappert (PCL-VO), Martine de Bruijn (Erfgooierscollege/PCL-VO), Laura van Harmelen (GSF/CDB), Ilonka Vos (CVO/COM), Leon Admiraal (Wellantcollege), Trix Stove (Mozarthof), Wendelien Velu (PCL-VO), Elly Dumont (Trappenberg) en Berto de Waal (Qinas) antwoord te vinden. De grove structuur staat in het Ondersteuningsplan van Qinas, in deze werkgroep worden de details uitgewerkt. Er wordt ook verbinding gezocht met de CTC om e.e.a. af te stemmen.