Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Nieuws

Werkgroep Dekkend Netwerk

24 maart 2014
Deze werkgroep kijkt naar de onderlinge grenzen tussen de scholen. Waar gaat de ene vorm van ondersteuning over in de andere? Waar is de grens tussen VO en VSO? Welke tussenvoorzieningen of bovenschoolbestuurlijke voorzieningen zijn er nodig?
Op deze en andere vragen proberen Jan Bram van Luit (VSAT), Henk Jansen van Galen (Lasenberg), Pascal van Tielraden (Donnerschool), Renée Stolp (SIVOG/ Vituscollege), Cora Bos (GSF/Huizermaat), Bas de Koning (Klimopschool), Marlous Bianchetti (Gemeentelijk Gymnasium) en Berto de Waal (Qinas) antwoorden te vinden. Ook hier is de grove structuur beschreven in het Ondersteuningsplan, maar zullen de details nader uitgewerkt moeten worden. Hier zal iets meer dan in de TLV-werkgroep de tijd moeten leren waar de open plekken zitten in het dekkend netwerk waarvan het doel is om het aantal thuiszitters zo klein mogelijk te houden.