Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor ouders

Ondersteuning

In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen. De meeste leerlingen met ondersteuningsbehoeften hebben genoeg aan basisondersteuning. Een kleinere groep heeft extra ondersteuning nodig. En een nog kleinere groep speciale ondersteuning.

Basisondersteuning
Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke middelbare school aanwezig. Er zijn twee niveaus.

Het eerste niveau is de hulp die voor alle leerlingen beschikbaar is. Denk aan remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden.

Het tweede niveau bevat lichte ondersteuningsarrangementen voor kinderen die het met wat hulp op maat goed redden; denk aan de vroegere rugzakleerlingen. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren.

Extra ondersteuning
Deze verdergaande ondersteuning is op een klein aantal scholen aanwezig.

Het gaat om tijdelijke ondersteuning voor leerlingen die op hun eigen school even vastlopen, zoals Rebound. Maar het gaat ook om opleidingstypen waarin extra ondersteuning is ingebouwd. Denk aan leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter voor extra ondersteuning in aanmerking komt.

Speciale ondersteuning
Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning. Alleen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs bieden de ondersteuning aan.

Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt.

Mee eens?
Het is belangrijk dat u zich als ouder kunt vinden in de voorgestelde ondersteuning. Daarom overlegt de school waar uw kind is geplaatst of aangemeld, uitvoerig met u. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.