Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor het VO

Ambulante hulp

Sommige leerlingen hebben nét iets meer persoonlijke ondersteuning nodig; denk aan de vroegere rugzakleerlingen. Deze lichte ondersteuningsarrrangementen vallen in de Gooi- en Vechtstreek binnen de basisondersteuning die elke school moet kunnen bieden.

Ambulante begeleiding
U kunt deze ondersteuning zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren, bijvoorbeeld een ambulante begeleider uit het vso. Voor dit laatste kunt u kiezen uit drie aanbieders:


Medio 2015
Na 1 augustus 2015 kunt u de benodigde ondersteuning zelf inkopen vanuit een budget dat u ontvangt van het samenwerkingsverband. Behalve bij de genoemde leveranciers kunt u dan ook bij andere aanbieders terecht.