Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor ouders

Van basisschool naar voortgezet onderwijs


Gaat uw kind straks naar het voortgezet onderwijs en heeft hij of zij extra ondersteuning nodig? De middelbare school is uw aanspreekpunt voor passend onderwijs.

Op de middelbare school


Zit uw zoon of dochter al op de middelbare school? En denkt u (of de school) dat er meer ondersteuning nodig is? De school regelt dan passend onderwijs.

Ondersteuning


Passend onderwijs houdt in dat uw zoon of dochter precies de ondersteuning krijgt die nodig is. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)


Voor iedere leerling die naar het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs gaat, stelt de school het ontwikkelingsperspectief vast.

Goois Onderwijsloket-VO


Hebt u vragen? Bel of mail dan naar het Goois Onderwijsloket-VO.

Rebound / OPDC


Dreigt uw kind vast te lopen op school? Misschien is een Rebound-traject de oplossing.

Ondersteuningsplanraad (OpR)


In de Ondersteuningsplanraad denken ook ouders mee over het beleid voor passend onderwijs in de regio.

Geschillen


Bent u het niet eens met de ondersteuning die uw kind krijgt aangeboden? Afhankelijk van uw bezwaar kunt u dat op verschillende plaatsen kenbaar maken.