Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1

Voor ouders

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Is uw zoon of dochter bijna klaar met de basisschool? Dan is het tijd om een middelbare school te kiezen. Het kan zijn dat uw kind op school extra ondersteuning nodig heeft. De middelbare school regelt dan passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat de zorg aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Wie regelt het?
De school waar u uw kind aanmeldt, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek voor uw kind moet regelen. Als ouder hoeft u dus geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. Ook zijn er geen ‘rugzakjes’ meer. De ondersteuning wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Wat doet u?
U meldt uw kind aan op de middelbare school van uw voorkeur. Het is verstandig om daarbij rekening te houden met de informatie en het advies van de basisschool. Ook belangrijk is wat de middelbare school aan ondersteuning kan bieden. Meer hierover leest u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school. Bij de aanmelding bent u verplicht door te geven aan welke extra ondersteuning uw kind behoefte heeft.

Wanneer kunt u aanmelden?
De aanmeldingsperiode voor alle middelbare scholen in de Gooi- en Vechtstreek is dezelfde, vaak is begin maart de sluitingsdatum. Indien al bekend is dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft de basisschool dat al eerder (in september) door aan het Goois Onderwijsloket-VO. De samenwerkende scholen kunnen dan alvast kijken welke ondersteuning er voor welke kinderen nodig is.

Wat doet de middelbare school?
Als u uw kind hebt aangemeld, regelt de school een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw kind past. Bij voorkeur op de school zelf, want daar wil uw kind immers graag naartoe. Maar kan dat niet, dan krijgt uw kind een plek op een andere school of in het speciaal onderwijs aangeboden. De school zoekt de best mogelijke oplossing en gaat hierover met u in gesprek.

Wanneer hoort u meer?
Binnen zes weken na aanmelding hoort u of de school van uw keuze voor uw zoon of dochter de juiste ondersteuning kan bieden. Dus uiterlijk eind april. Bij ingewikkelde situaties kan het tien weken duren: uiterlijk eind mei. Is er dan nog geen duidelijkheid, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaats op de school van uw keuze, in afwachting van een definitieve oplossing.

Meer over de scholen in de Gooi- en Vechtstreek:
www.gooisegids.nl
www.schoolkompas.nl

Meer over passend onderwijs:
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl