Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Item gefilterd op datum: donderdag, 03 oktober 2019

Bijeenkomsten zorgcoordinatoren

03 oktober 2019

- donderdag 3 oktober 2019, 15.00-16.30 uur

- donderdag 30 januari 2020, 15.00-16.30 uur

- dinsdag 21 april 2020, 15.00-16.30 uur

- donderdag 25 juni 2020, 15.00-16.30 uur