Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Item gefilterd op datum: donderdag, 12 december 2019

Algemene Ledenvergadering

12 december 2019

- donderdag 12 december 2019, 14.00-16.00 uur

- donderdag 11 juni 2020, 14.00-16.00 uur