Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
 • Agenda module 23 juni 2014, 00:00 uur

  Agenda 2019-2020

  Het bureau van Qinas is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten die tijden graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het bureau van Qinas is gesloten tijdens de schoolvakanties zoals voor Regio-Noord gelden.


  OPDC Rebound 't Gooi is telefonisch bereikbaar via 
  06-207 262 10 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  vanaf 6 september-
  wekelijks PAC-vergadering

 • Bijeenkomsten zorgcoordinatoren 3 oktober 2019, 15:00 uur

  - donderdag 3 oktober 2019, 15.00-16.30 uur

  - donderdag 30 januari 2020, 15.00-16.30 uur

  - dinsdag 21 april 2020, 15.00-16.30 uur

  - donderdag 25 juni 2020, 15.00-16.30 uur

 • Algemene Ledenvergadering 12 december 2019, 14:00 uur

  - donderdag 12 december 2019, 14.00-16.00 uur

  - donderdag 11 juni 2020, 14.00-16.00 uur

Nieuws

Nieuw Ondersteuningsplan Qinas 2018-2022

05 juli 2018

Ieder samenwerkingsverband wordt geacht elke vier jaar zijn ondersteuningsplan te herzien. In dit plan dient uiteengezet te worden hoe de ondersteuning aan alle leerlingen in de regio vorm krijgt, van basisondersteuning in het regulier onderwijs tot speciaal onderwijs.
Dit nieuwe ondersteuningsplan is een vervolg op en een nadere uitwerking van het eerste OP 2014-2018 van Qinas. Bij de start van het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dit betekent dat het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen voor de basis- en maatwerkondersteuning zoveel mogelijk, gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel, bij de vo-scholen terecht komen en achteraf verantwoord dienen te worden. Gelijktijdig moet wel een gezamenlijke koers worden uitgezet om zo een dekkend netwerk van voorzieningen te creëren.

In dit nieuwe ondersteuningsplan zijn verschillende ambities voor de komende vier jaar benoemd, variërend van het versterken van de basisondersteuning, het mogelijk maken van individuele arrangementen (zgn. arrangement-plus), professionalisering van medewerkers waar het het aanbieden van de juiste ondersteuning betreft, het realiseren van leernetwerken, een structurele samenwerking tussen onderwijs en zorg (i.c. gemeenten), tot groepsarrangementen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze beleidsplannen zijn doorberekend in de meerjarenbegroting t/m 2022 die in het ondersteuningsplan is opgenomen.
Bij het samenstellen van het ondersteuningsplan heeft directeur-bestuurder Stefan ten Brink de leden van de werkgroep Kwaliteit, de directeuren/rectoren van de vo/vso-scholen, de leden en de Ondersteuningsplanraad (OpR) van Qinas en gemeentebestuurders/-medewerkers geconsulteerd.

De Algemene Ledenvergadering (14 juni) en de Ondersteuningsplanraad (2 juli) hebben met het beleidsplan 2018-2022 ingestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Het is van belang dat iedereen die zich op welke wijze dan ook in deze regio met vo-onderwijs bezighoudt, kennis neemt van deze gezamenlijke koers die voor de komende 4 jaar is gekozen.
Het is daarbij tevens van belang te weten dat deze koers niet in steen gebeiteld staat maar gaandeweg, indien gewenst of noodzakelijk, bijgesteld kan worden.


Het Ondersteuningsplan 2018-2020 is te vinden bij Documenten.