Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
 • Agenda module

  Agenda 2020-2021

  Het bureau van Qinas is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar (035-526 94 81). Op woensdag van 9.00-12.00 uur.

  Buiten die tijden graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het bureau van Qinas is gesloten tijdens de schoolvakanties zoals voor Regio-Noord gelden.


  OPDC Rebound 't Gooi is telefonisch bereikbaar via 
  06-207 262 10 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  vanaf 28 augustus 
  wekelijks PAC-vergadering

 • Bijeenkomsten zorgcoordinatoren

  - donderdag 24 juni 2021, 15.00-16.30 uur

 • Algemene Ledenvergadering

  - dinsdag 8 juni 2021, 14.00-16.00 uur

Nieuws

BERICHT VOOR LEERKRACHTEN/IB-ERS GROEP 7 EN 8

01 februari 2021

Opheffing lwoo, aanmelding pro blijft ongewijzigd

Met ingang van schooljaar 2021-2022 kan er geen leerwegondersteuning (lwoo) meer aangevraagd worden. Dit geldt dus voor de leerlingen die op dit moment in groep 7 van het basisonderwijs zitten. De gelden zullen beschikbaar worden gesteld aan het vmbo volgens een bepaalde verdeelsleutel waarbij de (extra) ondersteuning die het vmbo biedt op hetzelfde niveau blijft.

De aanmeldingsprocedure voor praktijkonderwijs (pro) blijft ongewijzigd.Overdracht PO/VO voor leerlingen met voorheen het advies 'met leerwegondersteuning'

Leerlingen die voorheen bij het schooladvies de toevoeging 'met leerwegondersteuning' kregen, krijgen nu als toevoeging 'met extra ondersteuning'. Deze extra ondersteuning wordt onderbouwd door didactische gegevens via Cito LVS mits er adaptief getoetst is, didactische gegevens via het Drempelonderzoek als er niet adaptief getoetst is en een uitgebreide motivatie.


Voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor pro, dus ook voor de leerlingen waarbij getwijfeld wordt tussen VMBO basis en pro, geldt de volgende procedure
:

Eind groep 7/begin groep 8 kunnen deze leerlingen worden bij Qinas aangemeld via de digitale omgeving van Parantion middels het registratieformulier PAC-VO. Deze leerlingen worden vervolgens uitgenodigd voor een capaciteitenonderzoek. Dit onderzoek zal plaatsvinden na de herfstvakantie 2021.

De scholen nemen zelf, rond de herfstvakantie, het Drempelonderzoek af om de leerachterstanden te bepalen. Indien er door de scholen adaptief getoetst wordt via de Cito LVS toetsen is afname van het Drempelonderzoek niet nodig.

Voor de verdere routing verwijzen wij naar de Procedure aanmelding praktijkonderwijs die binnenkort te vinden is op de website van Qinas onder “info documenten”.

Voor vragen en/of suggesties kunt u terecht bij Wendelien Elias, coördinator Loket Qinas.