Naar de middelbare school

Naar de middelbare school

Als je naar het voortgezet onderwijs gaat krijg je in groep 8 een schooladvies van jouw juf of meester. Dat advies helpt jou om een passende school uit te zoeken. Als je wordt aangemeld vertelt jouw juf of meester wat zij/hij vindt van jou aan je nieuwe school. Dit staat in het onderwijskundig rapport. Dit rapport heeft jouw juf of meester met jou en je ouders (of verzorgers) besproken voordat het wordt doorgestuurd naar je nieuwe school. Als je extra ondersteuning nodig hebt dan moet de nieuwe school laten weten of ze je dat ook kunnen geven.