Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Als je extra ondersteuning krijgt moet school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) schrijven. Het OPP beschrijft welke onderwijsdoelen en uitstroomniveau (dit is de verwachting wat jij na school gaat doen: dagbesteding, werken of vervolgonderwijs) jij naar verwachting zal kunnen halen. Ook staat erin welke begeleiding en ondersteuning je nodig hebt. Het OPP moet minstens 1x per jaar door school opnieuw worden bekeken en als het nodig is worden aangepast.