Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Medewerkers

Stefan ten Brink

Directeur-bestuurder

Wendelien Elias

Co├Ârdinator Loket

Hanna ten Harmsen van der Beek

Interim bestuurssecretaris

Veronique Smit

Projectleider

Loes Rossewij

Gedragswetenschapper Qinas

(vertrouwenspersoon/veiligheidsco├Ârdinator)

Bart Smoors

Medewerker Thuiszitters (adviseur hoogbegaafdheid)

Monica Lemmens

Medewerker Thuiszitters

Nelleke Mylius

Orthopedagoog PAC

Ester Kappert

Psycholoog PAC

Marcel Beugel

Controller