Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Medewerkers

Stefan ten Brink

directeur-bestuurder

Wendelien Elias

coördinator Loket

Annette André de la Porte

bestuurssecretaris

Veronique Smit

teamleider Rebound

Jaco Boon

docent Rebound

Nicole Gruters

docent Rebound

Carola Noordhof

docent Rebound

Marit Zwart

leraarondersteuner Rebound

Loes Rossewij

gedragswetenschapper Rebound

(vertrouwenspersoon/veiligheidscoördinator)

Bart Smoors

medewerker Thuiszitters (adviseur hoogbegaafdheid)

Monica Lemmens

medewerker Thuiszitters

Nelleke Mylius

orthopedagoog PAC

Ester Kappert

psycholoog PAC

Paul Schollaardt

Controller