Geschillencommisie

Geschillencommisie

Als het gaat om de ondersteuning aan uw kind, is de school het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dat kenbaar maken. Waar u dat doet, hangt af van de aard van uw bezwaar.


Oneens met de toelaatsbaarheidsverklaring?

Bent u het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw zoon of dochter? Dan kunt u terecht bij de directeur-bestuurder van Qinas. Wanneer u het vervolgens niet eens bent met de toelichting en de motivatie van de directeur-bestuurder, dan kunt u de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso raadplegen.

Oneens met plaatsingsbesluit?

Bent u het niet eens met het besluit over de plaatsing van uw zoon of dochter op een school met extra of speciale ondersteuning? Uw eerste aanspreekpunt is de school/het schoolbestuur. Wanneer u niet tot overeenstemming komt, kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Oneens met het ontwikkelingsperspectief?

Denkt u dat de school niet goed inschat wat uw kind zal kunnen bereiken? Ook hier is de school/het schoolbestuur uw eerste gesprekspartner. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of het voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Ontevreden over de ondersteuning?

Vindt u dat de school uw kind geen goede ondersteuning biedt? Ook dan is de school/het schoolbestuur uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit dan kunt u een Onderwijsconsulent raadplegen en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen.

Bekijk het filmpje van Stichting Onderwijsgeschillen

 

Media