Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor ouders

Ondersteuning

In de Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen. De meeste leerlingen met ondersteuningsbehoeften hebben genoeg aan basisondersteuning. Een kleinere groep heeft extra ondersteuning nodig. En een nog kleinere groep speciale ondersteuning.

Basisondersteuning
Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke middelbare school aanwezig. Er zijn twee niveaus.

Het eerste niveau is de hulp die voor alle leerlingen beschikbaar is. Denk aan remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden.

Het tweede niveau bevat lichte ondersteuningsarrangementen voor kinderen die het met wat hulp op maat goed redden. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren.

Extra ondersteuning
Voor deze verdergaande ondersteuning zijn verschillende mogelijkheden: 

-  Tijdelijke ondersteuning voor leerlingen die op hun eigen school even vastlopen, zoals Rebound.

- Opleidingstypen waarin extra ondersteuning is ingebouwd, denk daarbij aan leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

- Individuele en/of groepsarrangementen waarvoor middelen door het samenwerkingsverband voor een bepaalde periode beschikbaar worden gesteld. 

De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter voor extra ondersteuning in aanmerking komt.

Speciale ondersteuning
Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning. Alleen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs bieden de ondersteuning aan.

Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt.

Mee eens?
Het is belangrijk dat u zich als ouder kunt vinden in de voorgestelde ondersteuning. Daarom overlegt de school waar uw kind is geplaatst of aangemeld, uitvoerig met u. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.