Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

Bij passend onderwijs zijn veel partijen betrokken. Leerlingen, ouders en docenten in het bijzonder. Zij hebben dan ook een stem in de manier waarop passend onderwijs binnen hun regio wordt ingericht.

Ons samenwerkingsverband heeft daarom een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR denkt mee over het beleid voor passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek. Ouders, docenten en leerlingen uit de hele Gooi- en Vechtstreek zijn vertegenwoordigd in de OPR. De OPR denkt mee over het ondersteuningsplan en beleid voor passend onderwijs in de regio.