Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Het OPP beschrijft welke onderwijsdoelen uw kind naar verwachting zal kunnen halen. Het OPP vervangt het handelingsplan.

In overleg

Binnen zes weken nadat uw zoon of dochter is op de middelbare school is geplaatst, stelt de school een OPP vast. Dat gebeurt in overleg met u en vaak ook met uw kind. De school kijkt naar medische gegevens, de leerresultaten en de ondersteuning die uw zoon of dochter eerder heeft ontvangen. Verder kijkt de school naar uw thuissituatie en vinden er soms aanvullende observaties of onderzoeken plaats.

Mee eens?

Het is belangrijk dat u zich als ouder(s)/verzorger(s) in het ontwikkelingsperspectiefplan kunt vinden. Daarom overlegt de school uitvoerig met u. Op het handelingsgericht deel van de OPP moet door school instemming van de ouder(s)/verzorger(s) verkregen worden. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.