Op het voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs

Het kan zijn dat pas in het voortgezet onderwijs blijkt dat uw zoon of dochter meer ondersteuning nodig heeft. Ook dan is de school uw aanspreekpunt.


Wat gaat er gebeuren?

Eerst zal de school onderzoeken of basisondersteuning voldoende is. Het kan zijn dat de school u hiervoor om extra gegevens vraagt. U bent verplicht deze te verstrekken. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoekt de school uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Vaak gebeurt dit in overleg met het onderwijsloket van Qinas.


Van school wisselen?

In de meeste gevallen kan de school zelf ondersteuning bieden. Uw zoon of dochter blijft dan gewoon op school. Maar soms lukt dat niet. Dan zoekt de school in overleg met u en met het Qinas Loket naar een school waar het wel kan. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal voortgezet onderwijs.