Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor ouders

Rebound / OPDC

Bij Rebound Het Gooi in Hilversum kunnen leerlingen even los van hun eigen school een nieuwe start maken. Het doel is dat zij na korte tijd weer verder kunnen met hun schoolloopbaan.

Voor wie?
Rebound is bedoeld voor leerlingen die vastlopen of dreigen te lopen op hun eigen school. Sommige leerlingen hebben achterstanden opgelopen, zijn hun motivatie voor school verloren of voelen zich onbegrepen. Ervaringen in het verleden, de omgeving en persoonlijkheidskenmerken kunnen allemaal meespelen.

Werken aan jezelf
Op Rebound krijgen jongeren de kans even los te komen van hun eigen school, docenten en medeleerlingen. Ze werken er aan hun schoolwerk, maar vooral aan zichzelf. Leerlingen zitten in een groep van maximaal twaalf jongeren van diverse leeftijden en niveaus. Twee tot drie keer per week krijgen ze TOP-training om gedragsverandering te stimuleren. Zo kunnen ze de aansluiting terugvinden.

Terug naar school
Een Rebound-traject heeft een beperkte duur: maximaal 3 maanden. Daarna is het de bedoeling dat de leerling terugkeert naar het regulier voortgezet onderwijs en daar een diploma haalt.

Samen met ouders
Rebound werkt vanuit een persoonlijke relatie en in nauw overleg met ouders/verzorgers en school. Ook een onderwijsconsulent vanuit de regio is nauw betrokken.

Aanmelden
De school waar uw kind onderwijs volgt vraagt, in overleg met u als ouder, plaatsing bij de Rebound aan. Na aanmelding volgt een intakegesprek waarna bepaald wordt of uw kind in aanmerking komt voor plaatsing bij de Rebound. Rebound Het Gooi is gevestigd aan de Larenseweg 127a te Hilversum (vlakbij NS-station Hilversum). Bel voor meer informatie: 06-207 26 210. Op de startpagina van Qinas vindt u onder 'Info Documenten' de informatiegids van Rebound.