Optimaal onderwijs voor elke leerling

De Studio - CVO 't Gooi

De Studio is een kleinschalige rebound van CVO ’t Gooi (Hilfertsheem College, Lucent College en Comenius College) gericht op leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling op school. Wij zien het tijdelijk verblijf bij de Studio als een kans voor de leerling om even los te kunnenkomen van de relatie met school, docenten en/of klasgenoten. De Studio is daarbij een hulpmiddel om scholen in staat te stellen het onderwijs aan deze leerlingen te kunnen voortzetten. Daarnaast krijgt de leerling in de rebound weer zelf de bal toegespeeld en in een afgebakende periode wordt gewerkt aan schoolse vaardigheden en ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Het schoolwerk wordt zo goed mogelijk bijgehouden tijdens het verblijf in de Studio.

We kijken naar de kwaliteiten van de leerling en zijn positief gericht op wat wél kan en mogelijk is. Het doel is om de leerling binnen het regulier voortgezet onderwijs te houden en thuiszitten te voorkomen door een tijdelijke onderwijsplek te creëren buiten de school en de leerling terug te laten stromen binnen het regulier voortgezet onderwijs. Zo nodig wordt binnen de regio een plek gezocht die meer passend is.

Het team van De Studio bestaat uit bevlogen mensen die elkaar versterken en aanvullen. We vinden het belangrijk dat elke leerling zich goed voelt en optimaal functioneert op school. Het plezier om naar school te gaan staat hierbij centraal. Onze droom is dat onze leerlingen een diploma behalen passend bij hun niveau en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sociaal en cognitief vaardige en veerkrachtige mensen die hun talenten optimaal kunnen benutten.