Over Qinas

Over Qinas

Qinas is het samenwerkingsverband voor alle VO-scholen in de regio Gooi en Vechtstreek. Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.