Wat doet Qinas

Wat doet Qinas

Onze missie is dat onze scholen samen werken aan passend onderwijs voor iedere leerling uit de regio en dat iedere leerling zoveel als mogelijk onderwijs in zijn/haar eigen regio volgt. 

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.

Binnen het samenwerkingsverband Qinas is gekozen voor het schoolmodel.  Aangesloten scholen bieden zoveel mogelijk zelf voor de ondersteuning van de leerling. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen hiervoor het noodzakelijke geld ontvangen. Dit geld wordt verdeeld over de scholen op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en wordt het geld zo veel mogelijk gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

Bij het expertisemodel biedt het samenwerkingsverband de ondersteuning. De aangesloten scholen kunnen hier gebruik van maken.

Daarnaast heeft Qinas veel overleg met andere partijen in de regio zoals de gemeenten en het samenwerkingsverband primair onderwijs (Unita).