Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het PO

Route LwOO en PrO

De invoering van Wet passend onderwijs heeft in het schooljaar 2015-2016 geen invloed op de procedure voor aanvragen lwoo of pro. De plaatsingsadviescommissie (PAC) van Qinas zal de  Lwoo- of Pro-beschikking afgeven. Wat betekent dit voor u?

Stap 1: registreren
Hebt u in groep 8 leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo en/of pro? Laat dat dan al in september weten aan de plaatsingsadviescommissie voortgezet onderwijs (PAC-VO) van Qinas. Dat kan met het registratieformulier via de digitale omgeving van Parantion (inloggegevens zijn verstuurd aan de basisscholen in de regio, indien dit niet het geval is neem dan contact op met het loket van Qinas).

NB: een handtekening van de ouders is nodig.


Stap 2: testen
Voor toelating tot Lwoo en Pro zijn de uitkomsten van twee testen essentieel: de NIO en het Drempelonderzoek. Uw leerlingen maken de NIO tijdens een speciale testochtend rond de herfstvakantie. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging van Qinas. Het Drempelonderzoek neemt u zelf bij uw leerlingen af; de resultaten stuurt u naar Qinas. Scoort een leerling 90 of meer op de NIO en wijst het Drempelonderzoek in de richting van twee of meer leerachterstanden, dan volgt verder onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek.

Stap 3: Lwoo-Pro aanmeldingsformulier invullen
Als alle onderzoeksgegevens bekend zijn, meldt u de leerling bij Qinas aan. Hiervoor gebruikt u het aanmeldingsformulier Lwoo-Pro in de digitale omgeving van Parantion. Het gaat om de onderdelen A, B, C, D, E en F. Onderdeel F is het onderwijskundig rapport. Wilt u hulp bij het invullen? Neem dan telefonisch contact op met het loket van Qinas of stel de vraag per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Alle Lwoo-Pro aanmeldingsformulieren  moeten uiterlijk begin februari (voorafgaand aan het betreffende schooljaar) bij Qinas binnen zijn.

Stap 4: dossier naar PAC
De plaatsingsadviescommissie is intussen druk bezig met het controleren en bespreken van leerlingdossiers. Elk compleet dossier wordt door de PAC behandeld. Als afleverende school ontvangt u voor elk van uw leerlingen een pre-indicatie.

Stap 5: beschikking
Als een leerling aan alle voorwaarden voldoet, geeft de PAC een ondersteuningsverklaring voor Lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring Pro af. Qinas stuurt kopieën naar de ouders/verzorgers en naar de vo-school waar zij hun kind hebben aangemeld.

Meer weten?
Lees de Handwijzer Lwoo en Pro (zie linkerkolom bij Info documenten).