Blog

SUBSIDIE WEL IN ONTWIKKELING

maandag 07 november 2022 12:27

Qinas is subsidie toegekend vanuit WEL in Ontwikkeling 2022. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Qinas wil jongeren in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar die geregistreerd staan als absoluut verzuimer of een vrijstelling hebben of nog op een school ingeschreven staan maar daar niet aankomen, helpen de afstand tot school te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. Concreet wordt gedacht aan het beschikbaar stellen van een docent voor jongeren in dagbesteding of behandeling, het geven van online lessen of onderwijs op niet-schoolse locaties.

« TIME4U (12-16 JR) BIJEENKOMSTEN