Blog

HERZIENE HANDREIKING OPP

donderdag 21 september 2023 12:29

De verouderde handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP) is onder de loep genomen en herzien. 

Doel van de handreiking is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP dat enerzijds de wettelijke vereisten bevat en geen overbodige administratie vergt en dat anderzijds functioneel is voor de aanpak op school (en thuis) en helpend in de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking.

De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, Balans, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

Voor meer informatie zie de site van Steunpunt Passend Onderwijs.

Ga je als onderwijs professional aan de slag met een OPP en kan je hierbij wel ondersteuning gebruiken, volg dan de workshop OPP in het VO op 9 november 2023. Deze workshop wordt aangeboden via Gameeleon.