Blog

HOEVEEL ZIEKE LEERLINGEN HEB JIJ IN BEELD?

woensdag 27 september 2023 09:25

In elke klas zitten gemiddeld drie chronisch zieke leerlingen. Weet jij wie dat zijn?

Het afgelopen jaar is de onzichtbaarheid van chronisch zieke leerlingen tastbaar geworden. Een leerling weet bijvoorbeeld niet dat er extra ondersteuning mogelijk is. Of hij of zij schaamt zich en ziet daardoor geen reden om het op school te vertellen. De school weet vervolgens niet dat er (meer) leerlingen met een chronische aandoening zijn en heeft dus geen reden om hier specifieke aandacht aan te besteden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Als je actief en gestructureerd aandacht geeft aan leerlingen met een chronische aandoening en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, dan doorbreek je deze cirkel. Met een positief en actief beleid zien en ervaren leerlingen dat zij welkom zijn, ook met een chronische aandoening. Dat draagt bij aan een veilige bedding, vergroot het welbevinden en de veerkracht en het voorkomt uitval van een leerling.

De Stichting Zorgeloos naar School heeft een checklist, brochure en een presentatie ontwikkeld om chronische zieke leerlingen en studenten structureel in beeld te brengen. Lees meer