Nieuws

SPECIAL VERRASSEND PASSEND

25 juni 2024

Steunpunt Passend Onderwijs heeft verhalen over inclusiever onderwijs uit het hele land gebundeld in de special ' Verassend Passend, Inclusiever onderwijs in de praktijk'.

Overal in het land werken leraren, scholen en samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet onderwijs aan inclusiever onderwijs. Ze doen dat op verschillende manieren, maar hebben allemaal dezelfde idealen: alle kinderen gelijke kansen en thuis-nabij onderwijs bieden.

Uit de ervaringen blijkt dat niet alleen kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar álle kinderen profijt hebben van inclusief onderwijs.

lees meer