Route VSO-VO

Route VSO-VO

Qinas bevordert terug- of overplaatsing van leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.

Op basis van een inventarisatie van kansen en mogelijkheden en een gezamenlijke visie is beleid ontwikkeld met onder meer de afspraken over begeleiding en facilitering van terug- of overplaatsing. Hierbij valt te denken aan terugplaatsing vanuit bijvoorbeeld het vso naar de Structuurklas van het Erfgooiers College, terugplaatsing naar het vo met een arrangement plus voorziening en/of terugplaatsing met behulp van inzet van ambulante begeleiding.

Het is belangrijk dat leerling en ouders/verzorgers zich kunnen ook vinden in de overgang naar regulier onderwijs.

De in overleg met leerling en ouders/verzorgenden door vso scholen te nemen stappen:

  1. Doelgericht werken aan een terugplaatsing of overplaatsing. Dit wordt opgenomen in het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Systematisch monitoren en evalueren of de leerling toe is aan terug- of overplaatsing. Bepalen wat een leerling nog nodig heeft om een terug- of overplaatsing te realiseren.
  2. Zoeken naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs die passend is bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
  3. De leerling voorbereiden op een (proef)plaatsing: afspraken maken over een (proef)plaatsing en afspraken maken over de overdracht, de introductie en de begeleiding van de leerling.
  4. De start van de (proef)plaatsing op de nieuwe school: overdracht, introductie en begeleiding. Proefplaatsing is maximaal drie maanden.
  5. Evalueren van de (proef)plaatsing: bij een geslaagde proefplaatsing inschrijving in het regulier voortgezet onderwijs. Hierop wordt de begeleiding afgestemd en gaandeweg afgebouwd.