Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het VO
Uw school heeft zorgplicht voor iedere leerling die vanuit groep 8 bij u wordt aangemeld. Wat houdt dat in? En wat mag u van de basisschool verwachten? 

Soms blijkt pas in het voortgezet onderwijs dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Hoe regelt u dat?

Soms wordt pas in de loop van het voortgezet onderwijs duidelijk dat leerlingen speciale ondersteuning nodig hebben. Wat doet u dan?

Voor iedere leerling die naar het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs gaat, moet u als school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) vaststellen. Maar het is ook aan te raden voor leerlingen die bijvoorbeeld ambulante begeleiding krijgen.

In het kader van Passend onderwijs krijgt iedere leerling de ondersteuning die nodig is. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er binnen het voortgezet onderwijs drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.

Hebt u vragen? Bel of mail dan naar het Goois Onderwijsloket-VO.
Voor een leerling die tijdelijk vastloopt, kan een Rebound-traject de oplossing zijn.Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert in opdracht van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek de leerplichtwet (5 tot 18 jaar) uit.

In de Ondersteuningsplanraad denken belanghebbenden mee over het beleid voor passend onderwijs in de regio.

Zijn ouders het niet eens met de ondersteuning die u als school aanbiedt? Afhankelijk van hun bezwaar kunnen zij dat op verschillende plaatsen kenbaar maken.