Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
Voor het VO

Route VO naar LWOO/PRO

De behoefte aan extra ondersteuning komt soms pas later in de schoolloopbaan van een leerling aan het licht. Hoe zorgt u dan voor passende ondersteuning?

In het eerste jaar
Blijkt tijdens het eerste leerjaar dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u alsnog een arrangement plus of lwoo/pro-beschikking aanvragen. Voor deze laatste maakt u gebruik van het digitale aanmeldingsformulier lwoo-pro (zie 'Info documenten' in de linkerkolom). Het gaat om de onderdelen A, B, C, D, E en F. Onderdeel F is het onderwijskundig rapport. Daarbij dient u de resultaten mee te sturen van onderzoeken naar intelligentie en leerachterstanden. Op basis van een volledig dossier adviseert de plaatsingadviescommissie aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Voor een arrangement plus kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (zie onder 'Info documenten).

Overige situaties
Soms wordt pas in het tweede jaar of later duidelijk dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Ook kan het gebeuren dat de leerling niet in aanmerking komt voor lwoo/pro, terwijl u als school toch handelingsverlegen bent. Dan is het soms mogelijk extra ondersteuning te bekostigen vanuit het regionaal zorgbudget of te organiseren middels een arrangement plus. Voor informatie kunt u terecht bij het Goois Onderwijsloket-VO.


Meer weten?
www.passendonderwijs.nl