Coöperatie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi U.A.
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1
Nieuws

Nieuws

07 maart 2017

Stefan ten Brink nieuwe directeur Qinas

1 maart jl. is Stefan ten Brink bij Qinas gestart als directeur-beoogd bestuurder. Stefan was voorheen werkzaam als bovenschools directeur van De Spinaker, een SO/VSO-school met meerdere vestigingen in de kop van Noord-Holland. Stefan ten Brink volgt Berto de Waal op.

05 juli 2016

Structuurklas Erfgooiers College start schooljaar 2017-2018

Met ingang van schooljaar 2017-2018 start het Erfgooiers College in Huizen met een voorziening voor leerlingen met ASS op havo/vwo-niveau: de Structuurklas. Omdat gestart wordt met leerjaar 1 is onderstaande informatie met name relevant voor ouders en leerkrachten groep 7/8 die op zoek zijn naar een passende omgeving voor hun kind/leerling in het VO. Voor hen organiseert het Erfgooiers College in oktober twee informatieavonden.
30 juni 2016

IZC-bijeenkomsten Qinas 2016-2017

Net als voorgaande jaren hecht Qinas eraan om met regelmaat in gesprek te gaan met zorgcoordinatoren, orthopedagogen en schoolpsychologen over tal van onderwerpen waar zij dagelijks mee aan de slag zijn. Dit draagt bij aan een beter beeld van hetgeen zich op de werkvloer afspeelt. Voor schooljaar 2016-2017 zijn 4 bijeenkomsten gepland:

- Dinsdag 11 oktober 2016, 15.00-16.30 uur. Thema: verzuim
- Donderdag 15 december 2016, 15.00-16.30 uur. Thema: langdurig verzuim
- Donderdag 2 maart 2017, 15.00-16.30 uur. Thema: alcoholpreventie/Jellinek
- Donderdag 23 mei 2017, 15.00-16.30 uur
30 juni 2016

Data ALV Qinas 2016-2017

- 06-10-2016, 14.00-16.00 uur
- 08-12-2016, 14.00-16.00 uur
- 07-02-2017  14.00-16.00 uur
- 06-04-2017, 14.00-16.00 uur
- 15-06-2017, 15.00-17.00 uur
30 juni 2016

Jaarverslag Qinas 2015

Het Jaarverslag met jaarrekening 2015 is voor belangstellenden te downloaden.

U vindt het Jaarverslag 2015 onder 'Info documenten' (linker kolom), subkop 'Overige'.

15 februari 2016

Ondersteuningsplan 2014-2018 bijgewerkt

Het Ondersteuningsplan van Qinas heeft op onderdelen een update gekregen. In deel B is de begroting 2015 vervangen door die van 2016. Ook zijn er enkele toevoegingen gedaan zoals in hoofdstuk 7 over de samenwerking met andere onderwijs- en zorgpartners. De verdeling van onderwerpen onder de verschillende hoofdstukken is enigszins aangepast wat bijdraagt aan een betere leesbaarheid. Deze nieuwe versie is te downloaden bij 'Info documenten'.
27 augustus 2015

Route LwOO/PrO leerjaar 2016-2017 aangepast

De route voor aanvragen van LwOO- en PrO-beschikkingen zal per 1 januari 2016 anders verlopen. De PAC (PlaatsingsAdviesCommissie) van Qinas zal dan de taak van de RvC overnemen en alle aanvragen op testresultaten en motivatie wegen. De beschikking voor LwOO en PrO zal dan door het samenwerkingsverband worden afgegeven. De procedure die hier aan vooraf gaat en beschreven is in de Handwijzer LwOO en PrO 2016-2016 (zie bij 'documenten') blijft vooralsnog ongewijzigd. Basisscholen kunnen die leerlingen die in aanmerking lijken toe komen voor LwOO of PrO middels het Registratieformulier tot uiterlijk 14 september 2015 aanmelden bij het VO-Loket van Qinas.
24 maart 2014

Werkgroep Dekkend Netwerk

Deze werkgroep kijkt naar de onderlinge grenzen tussen de scholen. Waar gaat de ene vorm van ondersteuning over in de andere? Waar is de grens tussen VO en VSO? Welke tussenvoorzieningen of bovenschoolbestuurlijke voorzieningen zijn er nodig?
20 maart 2014

Werkgroep Loket/TVL

De werkgroep Loket/TLV is een groep met vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen die zich bezig houdt met de routing van de leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Wanneer melden de leerlingen zich aan? Hoe worden de leerlingen gemeld bij het Goois Onderwijs Loket? Wat zijn daar de vervolgstappen? Welke documenten worden meegestuurd naar de scholen?
15 maart 2014

De OpR

6 februari jl. vond de eerste bijeenkomst van de Ondersteuningsplanraad van Qinas plaats. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. Na een kennismakingsronde kregen de in totaal 12 leden een presentatie over het Ondersteuningsplan van Qinas.
01 maart 2014

OOGO

Op 20 februari jl. heeft het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) tussen de samen-werkingsverbanden en de gemeenten uit de regio plaatsgevonden. Deze regio is vastgesteld door het Ministerie van OCW (er zijn 75 van dergelijke regio’s in het land). De samenwerkingsverbanden nodigen de gemeenten uit om te praten over verschillende thema’s waar raakvlakken zijn tussen beide organisaties.

Agenda 2016

 • Het bureau van Qinas is maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten die tijden graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  vanaf 2 september-
  wekelijks PAC-vergadering

  6 oktober 2016, 14.00-16.00 uur: Algemene Ledenvergadering
  8 december 2016, 14.00-16.00 uur: Algemene Ledenvergadering
  7 februari 2017, 14.00-16.00 uur: Algemene Ledenvergadering

  6 april 2017, 14.00-16.00 uur: Algemene Ledenvergadering 
  15 juni 2017, 15.00-17.00 uur:  Algemene Ledenvergadering