Passend onderwijs

Passend onderwijs

 

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.  

Wil je meer weten? Lees dan de brochure 'Wat is Passend onderwijs?' 

 

 

 

 

In de Gooi en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen: basisondersteuning, extra ondersteuning en speciale ondersteuning.

Basisondersteuning
Dit gebeurt gewoon op school. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van je mentor of hulp bij dyslexie.

Extra ondersteuning
Alle middelbare scholen kunnen een arrangement plus aanvragen voor een leerling of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Speciale ondersteuning
Dit krijg je alleen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso school). Om naar een vso school te mogen gaan is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Een TLV is een toestemming dat je naar een vso school mag. School moet een TLV aanvragen bij de plaatsingsadviescommissie van Qinas. Die beoordeelt of een vso school voor jou passend is en geeft dan wel of geen toestemming.