Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

Is uw zoon of dochter bijna klaar met de basisschool? Dan is het tijd om een middelbare school te kiezen. Het kan zijn dat uw kind op school extra ondersteuning nodig heeft. De middelbare school regelt dan passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat de zorg aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs wordt ook wel gespecialiseerd onderwijs genoemd.

Wie regelt het?

De school waar u uw kind aanmeldt, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek voor uw kind moet regelen. Als ouder hoeft u dus geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De ondersteuning wordt door de scholen zelf georganiseerd.

Wat doet u?

U meldt uw kind aan op de middelbare school van uw voorkeur. Het is verstandig om daarbij rekening te houden met de informatie en het advies van de basisschool. Ook belangrijk is wat de middelbare school aan ondersteuning kan bieden. Meer hierover leest u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school. Bij de aanmelding bent u verplicht door te geven aan welke extra ondersteuning uw kind behoefte heeft. 
Voor algemene informatie over vo-scholen in de regio en de voorlichtingsbijeenkomsten/open dagen kijk op www.gooisescholengids.nl Ook hebben we wat filmpjes van v(s)o scholen op onze website geplaatst.

Wanneer kunt u aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor alle middelbare scholen in de Gooi- en Vechtstreek is dezelfde, vaak is begin maart de sluitingsdatum. Kijk voor de exacte datum op www.gooisescholengids.nl. Indien al bekend is dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft (denk dan daarbij aan praktijkonderwijs), dan geeft de basisschool dat al eerder (in september) door aan het onderwijsloket van Qinas. 

Wat doet de middelbare school?

Als u uw kind hebt aangemeld, regelt de school een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw kind past. Bij voorkeur op de school zelf, want daar wil uw kind immers graag naartoe. Maar kan dat niet, dan krijgt uw kind een passende plek op een andere school aangeboden (dit is de zogenaamde zorgplicht van de school). De school zoekt de best mogelijke oplossing en gaat hierover met u in gesprek.

Wanneer hoort u meer?

Binnen zes weken na aanmelding hoort u of de school van uw keuze voor uw zoon of dochter de juiste ondersteuning kan bieden. Dus uiterlijk eind april. Bij ingewikkelde situaties kan het tien weken duren: uiterlijk eind mei.

Wilt u meer weten lees dan de brochure 'Wat is passend onderwijs'. Ook kunt u de site van de rijksoverheid over passend onderwijs bekijken.

Mocht u het lastig vinden deze brochure in het Nederlands te lezen dan zijn er een Engelstalige brochure en filmpjes in Engels, Turks, Arabisch, Pools Perzisch en Tigrinya beschikbaar.