Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband

De meeste kinderen hebben genoeg aan het dagelijkse onderwijs en ondersteuning die de school aanbiedt. Toch kan het zijn dat uw kind behoefte heeft aan meer ondersteuning. Dat wordt dan geregeld door het samenwerkingsverband Qinas. Het samenwerkingsverband kan extra ondersteuning toekennen aan uw kind. Deze ondersteuning wordt gewoon aangeboden op school.

De middelbare scholen in Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,Laren, Weesp en Wijde Meren  zorgen samen voor passend onderwijs in de regio. Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. Dit doen de scholen via het samenwerkingsverband. 

De VO en VSO besturen bieden een palet aan onderwijsvarianten om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren.Samenwerking met derden is hierbij noodzakelijk, het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten en instellingen voor de jeugdzorg. Ook worden er afspraken gemaakt met aanpalende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld t.b.v. het grensverkeer) en het samenwerkingsverband passend onderwijs PO in de regio.

De meeste leerlingen hebben genoeg aan het dagelijkse onderwijs en ondersteuning die de school aanbiedt. Toch kan het zijn dat uw kind behoefte heeft aan meer ondersteuning. Dat wordt dan geregeld door het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan extra ondersteuning toekennen aan uw kind.  Binnen het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dit betekent dat de school budget krijgt voor het uitvoeren van extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt gewoon aangeboden op school.