Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Qinas is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Gooi- en Vechtstreek. De middelbare scholen in de regio zorgen samen voor passend onderwijs.

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. Dit doen de scholen via het samenwerkingsverband Qinas.