Voorzieningen in de Regio

Qinas biedt voorzieningen voor zowel Passend Onderwijs als voor (dreigende) Thuiszitters.

Daarnaast biedt Qinas nog voorzieningen die in de klas kunnen worden aangeboden zoals een ‘robotje’ t.b.v. lange afstandsonderwijs voor door ziekte thuiszittende leerlingen.

 

Passend onderwijs

 

Als een leerling ondersteuning nodig heeft die niet valt onder de basisondersteuning kan school een arrangement plus aanvragen bij Qinas. Een arrangement plus moet gericht zijn op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en wordt meestal op school gevolgd. Voorbeelden van arrangementen zijn coachingstrajecten op de sociaal emotionele ontwikkeling of op gedrag. Maar ook training in plannen en organiseren of training gericht op inzicht en oefenen in het leren leren. Voor huiswerkbegeleiding kan geen arrangement plus worden aangevraagd.

Voordat met een arrangement plus kan worden gestart, wordt deze door school aangevraagd bij het Qinas loket via Tommy. Bij de aanvraag dient als bijlage een door ouders ondertekend OPP en een offerte te worden toegevoegd.

Voor leerlingen in het autistisch spectrum met een havo/vwo niveau maar ook voor leerlingen met ernstige concentratie of angstproblematiek of andere internaliserende klachten heeft het Erfgooiers College een structuurklas ingericht. De structuurklas biedt kinderen in de onderbouw extra ondersteuning, structuur, duidelijkheid en veiligheid. De structuurklas is onderdeel van het Erfgooiers College. Een leerling moet dan ook zijn ingeschreven op het Erfgooiers College. De Structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen de basisondersteuning (wat elke VO-school kan bieden) en de speciale ondersteuning (waarvoor een leerling in het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) terecht kan). De contactpersoon voor de Structuurklas is Ester de Nood (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)

Fermate en Intermezzoklas

Voor heel jonge kinderen die versneld door de basisschool zijn gegaan/gaan maar op het gebied van ontwikkeling nog niet klaar zijn voor de overstap naar het voortgezet onderwijs is het mogelijk om een overgangsjaar te doen. De vrije school Michaël biedt in samenwerking met Huizermaat, Fermate. Fermate wordt geboden in een basisschoolsetting waarin langzaam naar een voortgezet onderwijs-setting wordt toegewerkt. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum biedt de Intermezzoklas. De Intermezzo klas is bedoeld voor leerlingen die groep 7/8 hebben doorlopen en eigenlijk wel klaar zijn met de basisschool maar de stap naar de middelbare school nog best groot vinden.
Tijdens beide overgangsjaren wordt niet vooruit gelopen op het voortgezet onderwijs maar wordt ingezet op ondersteuning van de ontwikkeling van het kind naast verdieping en verrijking.

Talentklas

Zowel SG Huizermaat als het A. Roland Holst College hebben talentklassen ingericht voor hoogbegaafde leerlingen. De talentklassen maken onderdeel uit van deze scholen. Een leerling moet dan ook zijn ingeschreven bij een van deze scholen.


Voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het (regulier) onderwijs biedt ECHT een tijdelijke onderwijs-zorg voorziening. De ondersteuning kan zowel op de locatie van ECHT of ambulant op school worden geboden. De contactpersoon voor ECHT is Bart Smoors (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het aanmelden bij ECHT verloopt via school.

De Rebound is bedoeld voor leerlingen die vast (dreigen te) lopen in het voortgezet onderwijs. De leerling gaat dus nog naar school. Bij de Rebound kan de leerling een periode aan zichzelf en aan school werken. Dit biedt de leerling de mogelijkheid even los te komen van een soms verstoorde relatie met school, docenten of medeleerlingen. Oorzaken voor het vastlopen zijn vaak heel divers en hangen samen met verschillende factoren. Leerlingen hebben achterstanden opgelopen, hun motivatie voor school verloren of voelen zich niet begrepen. Binnen de regio zijn 4 rebounds ingericht die zijn verbonden aan verschillende schoolbesturen. De Campus (GSF, Weesp), De Studio (CVO ‘t Gooi, Hilversum), Focus (Volant, Bussum) en De Villa (AT-scholen, Hilversum). Afgesproken is dat leerlingen van andere schoolbesturen in de regio ook geplaatst kunnen worden op een van de rebounds. De contactpersoon voor de Rebound is Veronique Smit (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanmelden voor de Rebound verloopt via school.

 

Thuiszitters

 

Boost is een voorziening voor thuiszitters waar dagbehandeling en onderwijs gecombineerd worden aangeboden. De contactpersoon voor Boost is Monica Lemmens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanmelden voor BOOST verloopt via school. Voor onderwijsprofessionals zie aanmeldroute en stroomschema.

Lokaal 035 is een voorziening voor (dreigende) thuiszitters. In tegenstelling tot Boost wordt dagbehandeling en onderwijs hier niet gecombineerd aangeboden. De contactpersoon voor Lokaal 035 is Monica Lemmens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanmelden voor Lokaal 035 verloopt via school.

ECZO is een voorziening voor leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het (regulier) onderwijs. In tegenstelling tot BOOST en Lokaal 035 richt ECZO zich vooral op leerlingen in de bovenbouw. ECZO biedt een kleinschalige setting met weinig prikkels en een positieve sfeer. Aanmelden voor ECZO verloopt via school.

Voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het (regulier) onderwijs biedt ECHT een tijdelijke onderwijs-zorg voorziening. De ondersteuning kan zowel op de locatie van ECHT of ambulant op school worden geboden. Het aanmelden bij ECHT verloopt via school.

Download bijlagen:

 

Slechtziende of blinde leerlingen

Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt zowel in het reguliere onderwijs ondersteund als op speciale scholen. Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de organisaties die deze ondersteuning voor blinde en slechtziende leerlingen bieden. Hierdoor kan het overgrote deel van deze leerlingen thuis-nabij onderwijs volgen.
Lees meer