Wie zijn wij?

Aanvullende informatie

 • Directeur-bestuurder

Aanvullende informatie

 • Coördinator Onderwijsloket

Aanvullende informatie

 • Bestuurssecretaris

Aanvullende informatie

 • Projectcoördinator Passend onderwijs

Aanvullende informatie

 • Orthopedagoog

Aanvullende informatie

 • Medewerker Thuiszitters

Aanvullende informatie

 • Medewerker Thuiszitters (adviseur Hoogbegaafdheid)

Aanvullende informatie

 • Orthopedagoog PAC

Aanvullende informatie

 • Psycholoog PAC

Aanvullende informatie

 • Privacy Functionaris

Aanvullende informatie

 • Controller