Wie zijn wij?

Aanvullende informatie

  • Directeur-bestuurder

Aanvullende informatie

  • Coördinator Onderwijsloket

Aanvullende informatie

  • Bestuurssecretaris

Aanvullende informatie

  • Projectcoördinator Passend onderwijs

Aanvullende informatie

  • Orthopedagoog

Aanvullende informatie

  • Medewerker Thuiszitters

Aanvullende informatie

  • Medewerker Thuiszitters (adviseur Hoogbegaafdheid)

Aanvullende informatie

  • Orthopedagoog PAC

Aanvullende informatie

  • Psycholoog PAC

Aanvullende informatie

  • Controller