Optimaal onderwijs voor elke leerling

De Campus - GSF

De Campus is een voorziening binnen de GSF voor leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn het reguliere programma op school te volgen. De insteek van de Campus is gedragsverandering, zodat een leerling na het traject weer terug kan naar de school van herkomst. Na of tijdens het traject gaan leerlingen gefaseerd weer terug naar de lessen en monitort de Campus de voortgang van de leerling. Wij zetten in op preventieve ondersteuning en begeleiding van de leerlingen, maar ook zijn we er voor ondersteuning op scholen. Hoe deze begeleiding eruit ziet, is per leerling anders. Komt een leerling op de Campus dan zal de begeleiding met name gericht zijn op het opbouwen van een relatie, samen ontdekken wat de leerling motiveert om te gaan leren, valkuilen benoemen en hoe kan dit ingezet worden om succes te behalen.

De wijze van begeleiding en ondersteuning wordt in samenspraak met de ondersteuningscoördinator, coördinator van de Campus, de leerling en ouders vastgesteld. Hoe ziet zo’n traject er dan uit op de Campus? Een paar praktische vastgestelde richtlijnen: een traject is maximaal 12 weken, er wordt een OPP opgesteld met haalbare gedragsdoelen, na 6 weken wordt het traject geëvalueerd, de leerling werkt met begeleiding aan een aantal AVO vakken, een leerling is elke dag aanwezig van 9.15-14:00. Een belangrijk onderdeel van het traject is dat er intensief contact is met de school van herkomst, met als doel dat de leerling weer terug kan komen naar zijn school van herkomst. Dit kan alleen als er ook tijdig wordt gesignaleerd dat een leerling mogelijk gebaat is bij extra ondersteuning en/of begeleiding.

De volgende middelen zijn onderdeel van ons programma:

  • Martial Arts: een combinatie van vechtsporten gericht op sociale contacten, omgang en grenzen.
  • KIC: op een sportieve manier sociale vaardigheden aanbieden in een groep.
  • TOPS: positieve gedragsverandering. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.
  • Educatiemeter: ontdekken welke talenten en interesses een leerling heeft.
  • Wij passen kenmerken van Big Picture Learning en Positive Behavior Stimulation toe op de Campus.