Blog

Vanaf 1 oktober moeten TLV vso en Arrangementen Plus worden aangevraagd in Tommy. Qinas is overgegaan op een nieuw digitaal aanvraagsysteem: Tommy. Aanvragen kan dus niet meer in Parantion. Een inlogcode voor Tommy kan worden aangevraagd bij het Qinas loket.

Helaas gaat de leerlingen bijeenkomst van 27 september over passend onderwijs niet door. Dit vinden we erg jammer want we willen natuurlijk weten wat leerlingen vinden van het passend onderwijs in onze regio.

Ben je een leerling en wil je ons laten weten wat je van passend onderwijs vindt, mail ons dan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Leerlingen, ouders, docenten en stakeholders vragen we om input voor het Ondersteuningsplan Qinas 2023-2027. Daarom organiseren we 27 september voor leerlingen van 16-18 uur en voor ouders van 19-21 uur een spiegelbijeenkomst. Op 29 september organiseren we die voor docenten van 16-18 uur en voor overige stakeholder van 19-21 uur.

Wilt u meepraten? Meldt u dan aan via deze link of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vermeld of u leerling/ouder/docent/stakeholder bent en van welke organisatie)

Qinas is druk bezig met het ondersteuningsplan 2023-2027 en vraagt daarbij input van leerlingen, ouders, docenten en stakeholders. Daarom organiseren we 27 en 29 september spiegelbijeenkomsten. Wilt u meepraten? Meldt u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de vele overleggen die Qinas de afgelopen jaren heeft gevoerd denken we een goed beeld te hebben van onze ontwikkelpunten in het nieuwe ondersteuningsplan. We hebben 6 thema’s vastgesteld die op dit moment worden uitgewerkt door 6 werkgroepen. We werken hierin samen met jeugdconsulenten, beleidsambtenaren, professionals PO/VO. Uit de evaluatiepunten Passend Onderwijs van oud-minister Slob nemen zij ook de voor Qinas belangrijkste evaluatiepunten mee. Met het vormgeven van het ondersteuningsplan trekken we samen op met swv Unita (primair onderwijs) zodat een doorlopend beleid ontstaat in de regio. De opbrengsten uit de werkgroepen willen we in spiegelbijeenkomsten bespreken met leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en stakeholders. We zijn benieuwd naar uw feedback en gaan graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek.

Meepraten?
Meld u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u mee wilt praten en houd 27 en 29 september vrij in uw agenda. Locatie: Koninklijke Visio, Huizen.

Het is mooi te zien dat er tijdens het traject naar het nieuwe plan al veel synergie ontstaat met swv Unita, niet alleen in de werkorganisatie maar ook als netwerkpartner.
 

Dinsdag 4 oktober (19.30-21 uur) is de jaarlijkse informatie bijeenkomst voor ouders van leerlingen in groep 7/8. IB-ers, leerkrachten en alle overige geïnteressseerden zijn ook welkom.

Aanmelden per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. informatie-bijeenkomst structuurklas.

Geïnteresseerd in de structuurklas? Bekijk dan dit filmpje 

Media

Ouder- en Jeugdsteunpunt

donderdag 09 juni 2022 Nieuws

Uit de landelijke evaluatie passend onderwijs kwam naar voren dat er behoefte is aan een Ouder- en Jeugdsteunpunt. Het Qinas Ouder- en Jeugdsteunpunt is er voor ouders en jongeren met vragen of zorgen met betrekking tot passend onderwijs. Het steunpunt is volop in ontwikkeling.

Wil je meedenken (als ouder of jongere) dan ben je van harte welkom! Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het ministerie van OCW heeft de brochure 'Wat is passend onderwijs?' gepubliceerd waar al veel vragen in worden beantwoord. Zijn er toch nog vragen dan kan contact worden opgenomen met het Qinas loket (tel. 035-526 94 81, woe. gesloten of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

'Ieder kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is.' 

De missie van het passend ondewijs in 2014. Nu is het tijd om te evalueren voor ideëen voor de toekomst.
Het ministerie van OCW heeft daarom een evaluatie uitgevoerd onder mensen voor wie passend onderwijs dagelijkse praktijk is. Zie voor meer informatie bijgevoegd filmpje.

Media

Jaarverslag Qinas 2021

donderdag 12 mei 2022 Nieuws

Het jaarverslag Qinas 2021 is gereed en staat op de website. Ook is er een infographic gemaakt om snel inzicht te geven waar wij in 2021 mee bezig zijn geweest.

Het jaarverslag geeft overzicht van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van passend onderwijs, van onze voorzieningen en wat de inzet en resultaten zijn geweest.

Nu de vluchtelingen uit Oekraïne ook de regio Gooi & Vechtstreek bereiken, staan wij met elkaar voor een behoorlijke uitdaging. Wij kunnen jouw hulp of jouw netwerk goed gebruiken. Dit is een oproep om te werven voor (tijdelijke) inzet op de taalscholen (basisonderwijs) en de Internationale Schakelklas (ISK, voortgezet onderwijs).

Animatie Gooise Praktijkschool

dinsdag 15 februari 2022 Nieuws

Zie onderstaande animatie over de verschillende mogelijkheden die de Gooise Praktijkschool haar leerlingen biedt.

Media

Inspiratiedag 2021

maandag 08 november 2021 Nieuws

Deze middag stond in het teken van elkaar ontmoeten, samenwerken en met een vrolijke noot de eerste aftrap geven aan het nieuwe ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden (2023 – 2027).

Een ondersteuningsplan waarbij centraal staat hoe de samenwerkingsverbanden PO en VO samen met de reguliere scholen, het gespecialiseerd onderwijs en de keten-partners in jeugdhulp en gemeente het beste kunnen aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Leerlingen aan het woord over een inclusieve samenleving, inclusief onderwijs.

Tot en met schooljaar 2020/2021 vormde Rebound het Gooi een belangrijk onderdeel van het netwerk van Qinas. Rebound het Gooi was een bovenschoolse voorziening bedoeld voor leerlingen die vast (dreigen te) lopen in het voortgezet onderwijs. Zij konden bij Rebound een periode aan zichzelf en aan school werken. Dit bood de leerling de mogelijkheid even los te komen van een soms verstoorde relatie met school, docenten of medeleerlingen. Oorzaken voor het vastlopen waren vaak heel divers en hingen samen met verschillende factoren. Leerlingen hadden achterstanden opgelopen, hun motivatie voor school verloren of voelden zich vaak niet begrepen. 

Vanaf het huidige schooljaar 2021/2022 ziet het netwerk van Qinas er anders uit. In plaats van één bovenschoolse rebound voorziening, kent ons samenwerkingsverband nu vier rebounds onder verantwoordelijkheid van vier verschillende schoolbesturen Gsf (Weesp), CVO (Hilversum), Sivog (Bussum) en AT-scholen (Hilversum). Inclusiviteit staat hierbij voorop. De rebounds zijn nu onderdeel van hun eigen besturen, met de intentie deze preventief in te zetten vanuit een locatie in/nabij de school. Communicatielijnen zijn op deze manier korter en afstemming kan sneller worden gezocht.  

Deze transitie wordt dit schooljaar bovenschools gecoördineerd zodat de kennis en kunde die jarenlang is opgedaan bij Rebound het Gooi niet verloren gaat en wordt meegenomen bij het opzetten van de vier nieuwe rebounds. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Het jaarverslag 2020 is, voor een snelle impressie, weergegeven in een infographic. Het volledig jaarverslag 2020 vindt u op de website onder Documenten en hieronder.