Nieuws

Erasmus+ organiseert 23 mei en 18 juni samen met Steunpunt passend onderwijs en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs twee webinars voor scholen die passend en inclusief onderwijs willen vormgeven en daarbij willen leren van voorbeelden uit het buitenland.

Met Erasmus+ kun je op een laagdrempelige manier projecten opzetten en naar andere Europese landen gaan om te leren hoe ze daar hun onderwijs inrichten. Je kunt bijv. meelopen bij een school in een ander Europees land om je kennis te vergroten en ervaringen uit te wisselen. Ook kun je met een groep leerlingen naar het buitenland gaan voor een studiereis. Virtuele uitwisseling tussen leerkrachten, docenten en schoolklassen is ook mogelijk via het Europees platform eTwinning

lees meer

Per 1 augustus a.s. vertrekt Stefan ten Brink als directeur-bestuurder van Qinas. Na ruim 7 jaar inzet voor Qinas heeft Stefan besloten gebruik te maken van pre-pensioen. 

Onder Stefans leiding heeft Qinas zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld naar een laagdrempelige en meedenkende organisatie die door ouders, scholen en regiopartners goed te vinden is. 

We zijn blij te kunnen melden dat we met Zeger van Hoffen een ervaren opvolger hebben gevonden voor Stefan.

We zullen Stefan missen maar heten Zeger van harte welkom.

JAARVERSLAG QINAS 2023

maandag 13 mei 2024 Nieuws

Het jaarverslag Qinas 2023 is gereed! Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met o.a. het opstellen van het ondersteuningsplan 2023-2027 en de speerpunten die daar uit voort zijn gekomen:

- inclusiever onderwijs

- doorgaande leerlijn en dekkend netwerk

- onderwijs- en jeugdhulp

Daarnaast hebben we samen met svw Unita (primair onderwijs) het ouder- en jeugdsteunpunt Steunpunt GV opgericht. Een samenvatting van het jaarverslag kunt u vinden in de infographic jaarverslag Qinas 2023.

20 Juni 2024 organiseert de vo-raad een inspiratiebijeenkomst waar met praktijkvoorbeelden wordt gedeeld hoe de doorstroom naar en begeleiding van ISK-leerlingen in het reguliere vo kan worden ingericht. 

Het is van groot belang dat nieuwkomersleerlingen ook in het reguliere onderwijs goed begeleid worden. Het is dan ook de rol van de schoolleiding om daar een goed beleid op te maken. 

De bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de doorstroom van ISK-leerlingen naar het regulier onderwijs.

lees meer op de website van de vo-raad

Tijdens de puberteit zijn jongeren extra gevoelig voor de mening van hun leeftijdsgenoten. Het is daarom van belang om een veilige en positieve sfeer te hebben of te creëren op school. 

GGD Gooi en Vechtstreek heeft een nieuwsspecial uitgebracht rondom het onderwerp 'een sociaal veilige school'. Hierin is ook te vinden een interview met René Stolp, ondersteuningscoördinator Vitus College.

Het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ is 23 april door de 2e kamer aangenomen. 

Hiermee is een stap dichterbij gekomen dat het hoorrecht van leerlingen over het ontwikkelingsperspectief (OOP), de inrichting van ouder- en jeugdsteunpunten (Steunpunt GV) en de opname van het ondersteuningsaanbod van de school in de schoolgids wettelijk geregeld zijn.

Naar verwachting treedt de wet in werking per 1 augustus 2025. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 

lees meer

'Met andere ogen' organiseert vanaf medio mei webinars 'Versterken van de pedagogische basis'. 'Met andere ogen' is een netwerk van leden uit onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang dat bijdraagt aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. 

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking.

Meer informatie en aanmelden

ONDERWIJSTIJD

dinsdag 16 april 2024 Nieuws

De vo-raad heeft een brochure Onderwijstijd' uitgebracht.

Hoe kun je variëren in de onderwijstijd van leerlingen? Wat zijn de mogelijkheden binnen de wettelijke regels in de hoeveelheid, verdeling en de vorm van onderwijstijd? In deze brochure lees je welke regels er zijn en welke ruimte er op schoolniveau is om schooleigen keuzes te maken. Vijf verschillende scholen vertellen daarnaast hoe zij aanpassingen maakten in onderwijstijd.

Lees meer op de website van de vo-raad.

 

Ongeveer 20% van de leerlingen gaat naar de havo, eveneens 20% naar het vwo. Het overige (en tevens grootste) deel (60%) van de kinderen gaat naar vmbo of praktijkonderwijs. Hardnekkige beelden en onbekendheid met het vmbo maken dat kinderen (en ouders) niet blij zijn met het vmbo-advies. Hoe kun je hen als leerkracht motiveren hier juist enthousiast over te zijn?

Op de website van  'Maak het met Techniek' staan adviezen en tips.

Ouders, kinderen en jongeren uit de Gooi en Vechtstreek kunnen terecht bij Steunpunt GV voor vragen en hulp rondom passend onderwijs. Steunpunt GV is het ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs van de regio Gooi en Vechtstreek.

Op de site steunpuntgv.nl vind je informatie, handige links en kun je vragen stellen. 

Passend Onderwijs
Veel jeugdigen, ouders en verzorgers ervaren wel eens momenten waarop het allemaal niet zo soepel verloopt op school. Hoewel sommige situaties vanzelf verbeteren, is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen is extra begeleiding op school, kortdurend of langdurig, of alternatieve ondersteuning nodig. Dat heet passend onderwijs. Voor vragen hierover kunnen jeugdigen en ouders in de regio altijd terecht bij hun eigen school. Maar vanaf nu is er ook Steunpunt GV, een onafhankelijk kompas voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar én hun ouders en verzorgers.

Het Steunpunt GV doet wat de naam zegt en ondersteunt zowel ouders als kinderen. Het ouder-jeugdsteunpunt biedt onder andere:

  • Vraag en antwoord
  • Informatie over voorzieningen in de regio
  • Persoonlijk contact (onder andere telefonisch)

Initiatief van samenwerkingsverbanden
Steunpunt GV is een initiatief van de samenwerkingsverbanden Unita voor het basisonderwijs en Qinas voor het voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden zetten zich al jaren in voor passend onderwijs in de regio door samen te werken met scholen, begeleiding te regelen en plannen te maken. Het Steunpunt GV is een gezamenlijk initiatief dat de krachten bundelt om ouders en jongeren in Gooi en Vechtstreek te ondersteunen.

Johan Vroegindeweij, Directeur-bestuurder samenwerkingsverband Unita:  Met de lancering van Steunpunt GV zetten we een belangrijke stap in het versterken van de onderwijspraktijk. Samen met Qinas streven we naar een omgeving waarin elk kind kan floreren en zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij begrijpen dat ouders en kinderen het beste willen voor hun kind, zeker op het gebied van onderwijs. Dat kan een uitdaging zijn. Daarom bieden wij met het nieuwe platform extra informatie en steun.

Stefan ten Brink, Directeur-bestuurder Qinas: Samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school is bij passend onderwijs essentieel. Ons doel is optimaal onderwijs voor elke leerling. Met het Steunpunt GV bieden wij hulp, steun en verbinding om dit mogelijk te maken. Wij kijken ernaar uit om dit platform de komende jaren uit te breiden.

Meedenken
Het steunpunt is er voor ouders en leerlingen dus feedback en input naar jongeren en ouders die mee willen denken over het ouder- en jeugdsteunpunt zijn welkom. Wie mee wil denken kan zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op www.steunpuntgv.nl

Op speurtocht door een eeuwenoud klooster? Of komen jullie ontdekken welke rol influencers vroeger al speelden? Speciaal voor het vmbo ontwikkelt Museum Catharijneconvent nieuw aanbod i.s.m. experts uit het onderwijs. In de interactieve lessen gaan leerlingen op een aansprekende manier aan de slag met kunst, geschiedenis en burgerschapsvaardigheden. Komen jullie ze de komende maanden gratis testen?

Museum Catherijneconvent zoek vmbo klassen die de nieuwe lessen en workshop alvast willen uitproberen. Als dank voor feedback worden de programma’s gratis aangeboden.

Lees meer

In Nederland er 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft een lessenserie (3 lessen) laten maken met de titel ‘Cijfers en letters zijn van iedereen’. Met deze lessenserie leren leerlingen wat de impact van beperkte basisvaardigheden is voor laaggeletterden in het dagelijkse leven.

Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Om niet mee te kunnen doen? Hoe kan het dat jongeren een achterstand hebben? De lessenserie laat leerlingen kennis maken met Melvin en Elaf. Zij beheersten de Nederlandse taal niet/onvoldoende en zijn nu jonge taalambassadeur.

In elke les spelen leerlingen een game. De leerlingen gaan in deze game samenwerken met Sam, hun fictieve klasgenoot. Sam wil niet dat leerlingen ontdekken dat lezen en schrijven een probleem is. Toch zal Sam met leerlingen een schoolfeest en een sportdag moeten organiseren. Een leuke uitdaging!

Deze lessenserie is in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven tot stand gekomen. Er is een docentenhandleiding en een leerlingwerkboek ontwikkeld.

Voor wie: docenten vo

Kosten: gratis

Voor meer informatie zie de site van regio Gooi en Vechtstreek

 

De Autismeweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 30 maart tot en met zaterdag 6 april 2024. Thema is ‘De Kunst van het Evenwicht’. Want voor veel mensen met autisme is het leven één grote evenwichtsoefening. Het kost ze vaak grote moeite om op alle levensgebieden – zoals onderwijs, zorg, relaties, werk, wonen en vrije tijd goed te (blijven) functioneren. Soms kunnen kleine veranderingen er al toe leiden dat mensen met autisme langdurig vastlopen.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vraagt volop aandacht voor ‘De kunst van het evenwicht’. Regionale afdelingen van de vereniging organiseren tijdens deze week talloze activiteiten rond dit onderwerp, uiteraard in relatie tot autisme. Je vindt alle activiteiten op autismeweek.nl

START INSCHRIJVEN SCHOLEN

maandag 25 maart 2024 Nieuws

Vandaag start de centrale inschrijving scholen! Het aanmeldtraject 2024 is terug te vinden op de site van de Goois scholengids.

Met een centrale aanmeldweek, wil de overheid dat elke leerling op een prettige en eerlijke manier naar de middelbare school kan. Elke leerling heeft, dankzij de centrale aanmeldweek, dezelfde kans op een plek op een passende middelbare school. Bovendien kan de middelbare school door deze nieuwe regel makkelijker rekening houden met de planning voor het nieuwe schooljaar.

HOOGBEGAAFD, WAT NU?

maandag 18 maart 2024 Nieuws

5 Leerlingen met kenmerken van hoog begaafdheid onderzoeken in deze documentaire onder begeleiding van Sunny Bergman hoe docenten en scholen het beste kunnen omgaan met leerlingen zoals zij.

Doordat de leerlingen o.a. elkaar en hun ouders interviewen en filmen ontstaat een intieme en directe sfeer en wordt helder wat hoog begaafdheid voor een impact heeft.

 

 

11 Maart 2024 organiseert het Advies en Begeleidings Centrum (ABC) voor professionals een webinar over het (h)erkennen van hoogbegaafdheid bij pubers.

De ‘goede’ leerling komt tot de derde klas havo/vwo probleemloos mee en raakt dan opeens in een negatieve modus en presteert steeds slechter. Herken je dat? En wat doe je daaraan? Met praktische tips neemt Marijke je mee in de (on)mogelijkheden waar deze leerling mee worstelt. Je krijgt handvatten aangereikt om deze leerlingen te begeleiden.

Meer informatie en inschrijven via de website van ABC.nl

Datum: maandag 11 maart 2024 (Week van de Hoogbegaafdheid)
Tijd: 16-17uur
Locatie: gratis online webinar 

 

YUNGLE KAS YUVERTA VMBO NAARDEN

woensdag 14 februari 2024 Nieuws

29 Februari 2024 opent Yuverta Naarden (vmbo) de nieuwe innovatieve Yungle kas. Dit doen zij met samenwerkende bedrijven, buurtbewoners en collega’s.

De vernieuwde kas, die ook wel de Yuverta Yungle wordt genoemd, biedt leerlingen een groene leeromgeving. Het is een kweekvijver voor de praktijkvakken, maar ook een prikkelarm klaslokaal voor de theorievakken.

Meer informatie over de Yuverta Yungle kan je lezen op de site van Maak het met Techniek.

Maak het met Techniek is een samenwerking van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven in de regio Gooi en Vechtstreek. Het doel van Maak het met Techniek is alle kinderen in het Gooi hun talenten voor techniek te laten ervaren, zodat kinderen al in een vroeg stadium enthousiast worden over een toekomst in de techniek en technologie. Daarnaast dient er meer afstemming en aansluiting te komen op het thema Techniek in de keten po-vo-mbo. 

WEEK VAN INCLUSIEF ONDERWIJS

woensdag 14 februari 2024 Nieuws

26 Februari - 1 maart 2024 is de week van Inclusief Onderwijs. In deze Week wordt een doorkijkje gegeven in uiteenlopende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs van het platform 'Naar Inclusiever Onderwijs' en hun samenwerkingspartners. Intussen is de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 gepubliceerd en is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met de uitwerking hiervan. Tegelijkertijd worden er steeds meer initiatieven door scholen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld om inclusiever onderwijs gestalte te geven.

Tijdens de week worden verschillende online workshops gegeven. Meer informatie en inschrijven zie de site van het platform 'Naar Inclusiever Onderwijs'.

 

 

DIGITAAL AFSTANDSONDERWIJS

maandag 12 februari 2024 Nieuws

Als een kind tijdelijk niet of minder naar school kan, is het belangrijk dat het onderwijs toch zo goed mogelijk doorgaat. En dat de verbinding met school en klasgenoten blijft bestaan. De eerste stap die school moet zetten, is onderzoeken wat voor hulp of begeleiding een kind nodig heeft en hoe de school dat kan organiseren.

Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van hulp aan een kind dat tijdelijk niet of minder naar school kan. Maar scholen mogen een kind niet zomaar digitaal afstandsonderwijs geven, er gelden regels voor. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs twee brochures ontwikkeld waar deze regels in staan uitgelegd.

brochure Digitaal afstandsonderwijs informatie voor ouders

brochure Digitaal afstandsonderwijs informatie voor professionals

OPEN DAGEN VO SCHOLEN 2024

maandag 08 januari 2024 Nieuws

Spannend! Het einde van groep 8 nadert en een nieuwe school moet worden gekozen. Maar kiezen kan best lastig zijn. Gelukkig organiseren scholen daarom open dagen. Een mooi overzicht voor de regio Gooi en Vechtstreek is te vinden op de site van de Gooise Scholengids.

Ook in de VO Gids die via de basisschool is verspreid, is veel informatie te vinden.

Dinsdag 16 januari 2024 organiseert Stichting TOS-centraal een webinar voor ouders van kinderen in groep 7/8 regulier of speciaal onderwijs en voor ouders met een kind met TOS op het vso dat de overstap naar regulier gaat maken.

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan best groot zijn. Zeker voor kinderen met TOS is een zorgvuldige schoolkeuze belangrijk.

Daarom organiseert Stichting TOS-centraal weer een webinar voor ouders waarin we deze overstap behandelen. Besproken wordt de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden, de rechten en plichten van de ouder, het kind en van de school, de nieuwste ontwikkelingen binnen het inclusief onderwijs, maar bovenal wordt besproken hoe je tot een goede schoolkeuze komt. En uiteraard kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en elkaar adviseren.

Ook bij deze bijeenkomst zal een ambulant begeleider cluster 2 voortgezet onderwijs aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

datum: dinsdag 16 januari 2024, 20-21.30 uur

locatie: online via ZOOM

kosten: € 5,-

inschrijven kan via deze link

VMBO TECHNIEKDAGEN 2024

woensdag 13 december 2023 Nieuws

Kom dinsdag 30 januari 2024 van 8.00 - 9.30 uur naar de gratis ontbijtbijeenkomst van de Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2024.

Hoe breng je levensechte opdrachten het onderwijs in? Dat doen we dit jaar met de Sunny Bike Storage! 'Maak het met Techniek' en het bedrijf 'Solar Partners' bedachten voor jongeren de volgende opdracht:

“Ontwerp een groene, duurzame fietsenstalling op jouw school”

Aanmelden kan via deze link

Datum: dinsdag 30 januari 2024 van 8.00 - 9.30 uur

Locatie: Bouw- en installatiemensen Gooi en Vechtstreek/MBO Hilversum – Parallelweg 1, Bussum.

De Techniekdagen Gooi en Vechtstreek zijn onderdeel van Maak het met Techniek/Sterk Techniekonderwijs het Gooi en Tech your Talent en daardoor zonder kosten toegankelijk voor alle vmbo leerlingen uit de regio. Sterk Techniekonderwijs het Gooi wil met het platform Maak het met Techniek alle jongeren uit het Gooi hun talenten voor techniek wil laten ervaren. De dagen worden georganiseerd door een samenwerking van enthousiaste mensen uit technisch bedrijfsleven, mbo-, vmbo-onderwijs, overheid en brancheorganisaties die de techniek een warm hart toedragen.

Motivatie bij leerlingen is soms ver te zoeken. Het vergroten van eigenaarschap lijkt dé remedie.

Barry Roest, afdelingsleider bij Quest '21 (A. Roland Holst College) bespreekt samen met Jeroen van Grunsven en Anja Schoots hoe dit werkt in het voortgezet onderwijs.

Lees verder of beluister de podcast.

 

Vapen, drinken en blowen

dinsdag 28 november 2023 Nieuws

Hoe gaat je met je kind in gesprek over vapen, alcohol en cannabis? Wanneer praten we over experimenteren en wanneer loopt het uit de hand? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor alleen maar spannender?

Jellinek organiseert op 12 december 2023 een online ouderavond waar deze vragen beantwoord worden. Aanmelden kan via de link 

Datum: dinsdag 12 december 2023

Tijd: 20-20.45 uur

Locatie: online

Welke onderwijskundige en pedagogische keuzes rond diversiteit en inclusie kun je tegenkomen als schoolleider? En hoe ga je daarmee om binnen je onderwijs, in de coaching van je collega’s en in je schoolomgeving? Steunpunt Passend Onderwijs biedt een actieve masterclass waarin onderzoekers en docenten Sofie Sergeant en Hanne Touw je mee nemen in de zoektocht naar antwoorden op deze lastige vragen.

Datum: 12 december 2023 15-19 uur

Locatie: Atropia, Driebergen

Meer lezen: zie website Steunpunt Passend Onderwijs

VOS/ABBVOS, vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 op een rijtje gezet wat de standpunten en plannen zijn van de verschillende politieke partijen. De focus hierbij lag op het onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar onderwerpen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken. Bijvoorbeeld: artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs en algemene acceptatieplicht.

Lees voor meer

 

Time4U is een groep voor jongeren met een ouder die niet lekker in zijn of haar vel zit of heeft gezeten en/of waarbij er thuis heftige ruzies zijn (geweest). Jongeren ontmoeten anderen met een soortgelijk verhaal en krijgen tips & tricks over hoe zij op een goede manier met de situatie om kunnen gaan.

Praktische informatie
Er zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten (met uitzondering van schoolvakanties) van 1,5 uur en er doen maximaal 10-12 jongeren aan een groep mee. Deelname is gratis!

Je mag altijd appen, sms’en, bellen of mailen voor vragen of om je op te geven. Misschien twijfel je nog en wil je eerst nog een keer afspreken met één van de trainers voordat je beslist. Dat mag ook! Voordat de groep start, is
er ook altijd een kennismakingsgesprek met één van de trainers. 
De groep start twee keer per jaar en jongeren uit heel Gooi & Vechtstreek zijn welkom! De eerstvolgende groep start op dinsdag 7 november 2023 en zal op de dinsdagen van 16.00 tot 17.30 bij locatie Plzier Entertainment, Nieuwe Havenweg 53, Hilversum zijn. Komt de dag, tijd of locatie niet uit? Neem dan alsnog contact met ons op en dan denken wij met je mee.

Bij interesse, vragen of voor overleg kun je altijd contact met ons opnemen:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Mariëlle Benic 06 41 78 35 19 & Jochen Starreveld 06 15 02 74 92 ook per WhatsApp bereikbaar.

 

OPEN DAGEN SCHOLEN

dinsdag 10 oktober 2023 Nieuws

Zo aan het begin van het schooljaar denk je er niet aan maar verschillende scholen organiseren nu al open dagen!

Kijk voor een mooi overzicht op de vernieuwde website van Gooise Scholen Gids en mis niets.

Op 19 september 2023 heeft Dyslexie Centraal een webinar georganiseerd over de signalering van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs. 

Na de signalering en eventuele diagnostiek, is het belangrijk om goed na te denken over welke ondersteuning en begeleiding nodig is voor leerlingen met dyslexie. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving. In het webinar “Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels” zal hier verder op worden ingaan. Wat zijn precies deze geldende wetten en regels en wat voor ruimte heeft de school om hier van af te wijken? Tijdens dit webinar zullen de verschillende sprekers samen met de deelnemers op zoek gaan naar de ruimte in de regels. 

Wanneer: dinsdag 7 november 2023 van 14:30-17:00 uur (online). 

Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Dyslexie Centraal

Woensdag 8 november 2023 van 15.30-16.30 uur houdt het Elan College Bussum een oriëntatiemiddag voor ieder die geïnteresseerd is.

Geïnteresseerde leerlingen met schooladvies havo of vwo kunnen die middag kennis maken met de school. Voor ouders, verzorgers en professionals is er gelijktijdig een aparte informatiebijeenkomst.

Aanmelden kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uiterlijk 3 november 2023. Graag ook aangeven welke bijeenkomst(en) het betreft. Wil je eerst nog wat vragen? Bel dan even met ons: 035 - 800 10 10.

Voor meer informatie zie de website van Elan College Bussum.

In elke klas zitten gemiddeld drie chronisch zieke leerlingen. Weet jij wie dat zijn?

Het afgelopen jaar is de onzichtbaarheid van chronisch zieke leerlingen tastbaar geworden. Een leerling weet bijvoorbeeld niet dat er extra ondersteuning mogelijk is. Of hij of zij schaamt zich en ziet daardoor geen reden om het op school te vertellen. De school weet vervolgens niet dat er (meer) leerlingen met een chronische aandoening zijn en heeft dus geen reden om hier specifieke aandacht aan te besteden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Als je actief en gestructureerd aandacht geeft aan leerlingen met een chronische aandoening en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, dan doorbreek je deze cirkel. Met een positief en actief beleid zien en ervaren leerlingen dat zij welkom zijn, ook met een chronische aandoening. Dat draagt bij aan een veilige bedding, vergroot het welbevinden en de veerkracht en het voorkomt uitval van een leerling.

De Stichting Zorgeloos naar School heeft een checklist, brochure en een presentatie ontwikkeld om chronische zieke leerlingen en studenten structureel in beeld te brengen. Lees meer

 

HERZIENE HANDREIKING OPP

donderdag 21 september 2023 Nieuws

De verouderde handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP) is onder de loep genomen en herzien. 

Doel van de handreiking is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP dat enerzijds de wettelijke vereisten bevat en geen overbodige administratie vergt en dat anderzijds functioneel is voor de aanpak op school (en thuis) en helpend in de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking.

De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, Balans, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

Voor meer informatie zie de site van Steunpunt Passend Onderwijs.

Ga je als onderwijs professional aan de slag met een OPP en kan je hierbij wel ondersteuning gebruiken, volg dan de workshop OPP in het VO op 9 november 2023. Deze workshop wordt aangeboden via Gameeleon.

 

Informatieavond Structuurklas

donderdag 14 september 2023 Nieuws

Op dinsdagavond 3 oktober (19.30-21 uur) wordt de jaarlijkse informatieavond over de structuurklas gehouden op het Erfgooiers college. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met een kind in groep 7 of 8, IB’ers, leerkrachten groep 8 en overige belangstellenden.

Deze avond wordt verteld wat het doel is van de structuurklas, hoe deze ‘voorziening’ wordt vormgegeven en voor welke doelgroep de klas is bedoeld. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden d.m.v. het sturen van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wilt u in de mail aangeven met hoeveel personen u komt.

De structuurklas op het Erfgooiers College maakt deel uit van het regulier voortgezet onderwijs op havo-/vwo-niveau. Deze klas is specifiek afgestemd op de onderwijs en begeleidingsbehoeften van leerlingen met internaliserende problematiek. Te denken valt aan leerlingen met problematiek gerelateerd aan (kenmerken van) Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), concentratiestoornissen (ADD) of angst.

Meer informatie vind u in de folder of op de site van het Erfgooiers

 

Vanaf 1 augustus 2023 voert de onderwijsinspectie onderzoeken uit met bijgestelde onderzoekskaders. De kaders zijn op 6 juli 2023 vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuw in de kaders voor het funderend onderwijs en het mbo is de standaard Basisvaardigheden (OP0). Verder zijn in het funderend onderwijs de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3) verduidelijkt. Ten slotte heeft de inspectie het kader op verschillende plaatsen aangepast vanwege veranderde wet- en regelgeving.

Ook op de website van VO raad kunt u informatie vinden over dit onderwerp.

Daarnaast heeft de onderwijsinspecties een reeks van 3 podcast basisvaardigheden gemaakt waarin inspectiemedewerkers in gesprek met leraren, schoolleiders en bestuurders over actuele thema’s zoals taal, rekenen en burgerschap. 

JAARVERSLAG QINAS 2022

vrijdag 07 juli 2023 Nieuws

Met trots presenteren we het jaarverslag Qinas 2022. 2022 Is als post-corona jaar een uitdagende periode geweest. Gelukkig konden de meeste activiteiten weer doorgaan maar met name de mentale gezondheid van de leerlingen is een zorg gebleven. 

We zijn dan ook blij dat de voorzieningen voor leerlingen in 2022 zijn uitgebreid met rebounds De Campus, FOCUS, De Studio en Villa. Daarnaast hebben de thuiszitters voorzieningen BOOST, Lokaal 035 (voorheen BOEST) en ECZO hun doel bewezen.

Ook zijn we erin geslaagd om de reserves af te bouwen zodat we op schema liggen om in 2023 uit te komen onder 3,5%. Dit was een van de speerpunten van oud ministers Slob en Wiersma.

Een samenvatting van het jaarverslag is terug te vinden in de infographic.

 

AANMELDEN PRAKTIJKONDERWIJS

donderdag 06 juli 2023 Nieuws

Intern begeleiders en leerkrachten van groep 7/8!

Tot en met 25 september 2023 kunnen leerlingen in groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs aangemeld worden via Tommy.

In Tommy wordt gekozen voor de aanvraag-optie: "Aanmelding Qinas Loket ten behoeve van capaciteitenonderzoek".

Leerlingen worden uitgenodigd voor het capaciteitenonderzoek ADIT in week 45. 

Net als andere jaren nemen po-scholen zelf het Drempelonderzoek af rond de herfstvakantie. Het Drempelonderzoek kan via Qinas gescoord worden. De aanleverfile is op te vragen bij het loket van Qinas.

 Wendelien Elias (Loket Qinas) geeft graag meer informatie.

JONG NA CORONA

maandag 03 juli 2023 Nieuws

Hoewel het geen verrassing kan zijn, blijkt uit het nieuwe onderzoeksrapport 'Jong na Corona' dat mentale problemen onder Nederlandse jongeren nog steeds groot zijn.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deden onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut in het najaar van 2022 opnieuw grootschalig onderzoek naar het welzijn van scholieren.

Het percentage jongeren met mentale problemen in 2022 is voor geen enkele indicator lager dan in 2021. “Dit betekent dat het niveau van mentale problemen in 2022 nog steeds heel hoog ligt, met name onder meisjes in het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van hen rapporteert in 2022 hyperactiviteit/aandachtsproblemen of emotionele problemen.”

Kijk voor meer informatie op de website van het Trimbos instituut.

Wat een domper als je gezakt bent. Gelukkig is er nu (tijdelijk) oefenmateriaal gratis beschikbaar gesteld door ExamenKracht, de examentrainer van VO-content waarmee je online examens kunt oefenen. Zo kan iedere leerling zich optimaal voorbereiden voor een eventueel herexamen. Dus nog net op de valreep:  Keep calm en succes!

Kijk voor meer informatie op de site van de vo raad

Het afgelopen jaar hebben we samen met SWV Unita een uitgebreid traject doorlopen om tot een nieuw ondersteuningsplan te komen. In dit traject zijn we ondersteund door Perspectief op School.

Er sessies geweest met onderwijsprofessionals, schoolbestuurders, ouders, de ondersteuningsplanraad, gemeenten en andere externe partners. Samen hebben we inspiratie opgedaan en doelen gesteld waardoor het ondersteuningsplan 2023-2027 breed gedragen wordt. Door samen met SWV Unita op te trekken kunnen we beter werken aan een doorlopende lijn voor alle kinderen in de regio van 4 tot 21 jaar. 

Graag willen we alle mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan 2023-2027  bedanken voor hun inzet. Niet voor niets is onze missie nu uitgebreid met de woorden: ‘samenwerken aan een passende plek voor elke jongere'.

ECHT bij ELAN

dinsdag 30 mei 2023 Nieuws

Vanaf 1 augustus 2023 is de onderwijsvoorziening Expertise Centrum Hoogbegaafdheid en Talent (ECHT) verbonden aan Stichting ELAN.

ECHT is in 2018 vanuit subsidiegelden door Qinas opgezet om hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen. We zijn blij dat, nu de subsidie is afgelopen, deze belangrijke voorziening blijft bestaan.

ECHT is een tijdelijk onderwijs-zorgvoorziening. De ondersteuning kan zowel op de locatie van ECHT of ambulant op school worden geboden. Het aanmelden bij ECHT verloopt via school.

Kijk voor meer informatie op onze site onder ' voorzieningen in de regio' of op de website van ECHT.

 

ECHT Gooi

Let op! Om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) pro of vso nog dit jaar te laten afgeven voor schooljaar 2023-2024 moet deze voor 1 juni 2023 worden aangevraagd via Tommy. Een inlogcode voor Tommy kan worden aangevraagd via het Qinas loket.

Zie voor de procedure elders op deze site

Stem van de leerling

dinsdag 09 mei 2023 Nieuws

Nieuw online magazine! LAKS, het Steunpunt Passend Onderwijs, NJi en Ouders & Onderwijs hebben samen het online magazine De stem van de leerling samengesteld, boordevol mooie voorbeelden uit de praktijk.

Luisteren naar de stem van de leerling is helpend bij alle leerlingen en zeker ook bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het levert een schat aan nieuwe, waardevolle informatie op als we leerlingen hun verhaal laten vertellen en écht luisteren met als uiteindelijk resultaat een goede en passende ondersteuning.

Voor meer informatie: steunpunt passend onderwijs of ga direct naar het magazine.

OVERGANG VO-MBO?

dinsdag 18 april 2023 Nieuws

Per 1 augustus verandert de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Zo moet de MBO school voorafgaand aan de inschrijving onderzoeken of de student of vavo-student extra ondersteuningsbehoefte heeft. Afspraken over extra ondersteuning moeten worden vastgelegd voorafgaand aan de inschrijving.

Kijk voor meer informatie op Steunpunt passend onderwijs of Kennispunt MBO passend onderwijs

TAALGIDS ONDERWIJS

donderdag 13 april 2023 Nieuws

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) is begonnen met het maken van een taalgids. Met deze gids vraagt het aandacht voor taalgebruik in het onderwijs en wat voor gevolgen taal kan hebben. Taal heeft de macht om mensen buiten te sluiten en om stereotypen en vooroordelen te versterken. Hoe we praten over bepaalde onderwerpen en welke woorden we daarvoor gebruiken, is erg belangrijk, omdat het bepaalt hoe wij de wereld zien en daarover praten.

De taalgids bestaat uit twee verschillende onderdelen. Bij het ene onderdeel wordt gefocusd op taalgebruik in beleid. Het andere onderdeel gaat over taalgebruik in de klas. 

Zie voor meer informatie en de taalgids: LAKS TAALGIDS

Expertise centrum K I N D heeft de informatiegids 'jij staat er niet alleen voor' opgesteld om kinderen met een ouder in detentie te helpen.

De gids vloeit voort uit het project 'Mantel van zorg en omzien naar kinderen met een ouder in detentie'. De informatie kan steunen bij het verbeteren van de dagelijkse zorg voor kinderen thuis en op school. Is helpend om het gesprek over detentie te normaliseren, beeldvorming van detentie te verhelderen en ook de kennisbasis voor verzorgers en leerkrachten te verbreden en te verdiepen. Op deze manier wordt geprobeerd vroegtijdig onzekerheden weg te nemen en familieleden en onderwijs sneller ingangen tot informatie en hulp te geven.

Ook biedt de gids handige inzichten voor andere verzorgers, professionals en organisaties. Het biedt een concreet handvat voor ouders en leerkrachten om kinderen te steunen bij de impact van detentie. Je leest ervaringsverhalen, tips en informatie. De gids bestaat uit de volgende hoofdstukken: het strafproces, vertellen over detentie, gevolgen detentie, contact met de ouder en in de klas en op school. Ook vind je in de gids verwijzingen naar andere waardevolle informatie en steunpunten.

Zie voor meer informatie expertisecentrumkind.nl

 

'Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, als essentiële stap naar volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving.'

Het kabinet stimuleert inclusief onderwijs, hoe de route hiernaar toe eruit moet komen zien hebben Minister Wiersma van OCW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS beschreven in de Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zie voor meer informatie ook de site van Steunpunt passend onderwijs.

 

Voor leerlingen, hun ouders/verzorgers, leerkracht of IB'er, houdt De Trappenberg in Hilversum open dag.

Op 29 maart houdt (College) De Trappenberg in Hilversum (voorheen De Kleine Prins) een open dag voor de afdelingen Speciaal Onderwijs, Ernstig Meervoudige Beperkten, Dagbesteding & (beschutte) Arbeid.

Leerlingen (4 -18 jaar) die overwegen de overstap naar gespecialiseerd onderwijs zijn van harte welkom om samen met ouders/verzorgers of hun leerkracht of IB’er onze school te bezoeken.

Zie voor meer informatie de bijlage

Let op! Om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) pro of vso nog dit jaar te laten afgeven voor schooljaar 2023-2024 moet deze voor 1 juni 2023 worden aangevraagd via Tommy. Een inlogcode voor Tommy kan worden aangevraagd via het Qinas loket.

Zie voor de procedure elders op deze site

Fermate is een overgangsjaar richting voortgezet onderwijs voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Groot verschil met de Intermezzo klas van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is dat Fermate een voorziening is van het primair onderwijs (lagere school) terwijl de Intermezzo klas een voorziening van het voortgezet onderwijs is. Aanmelding loopt dan ook via het loket van SWV Unita (primair onderwijs). Meer informatie kunt u vinden op de site van SWV Unita

Bijgevoegd treft u de brochure over Fermate.

Voor heel jonge leerlingen ontwikkelt het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op dit moment een Intermezzoklas, een tussenjaar na de basisschool en voorafgaand aan de middelbare school.

Op maandag 13 maart is er een voorlichtingsavond op school. Belangstelling? Blijf op de hoogte van de ontwikkeling en stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk voor meer informatie op de site van het GGH.

Wat is passend onderwijs? In begrijpelijke taal heeft de rijksoverheid informatie brochures en filmpjes gemaakt voor jongeren en ouders. In de bijlage treft u de brochures voor leerlingen en ouders. 

Voor jongeren is er ook een Nederlandstalig filmpje. Voor ouders is er een filmpje in het Nederlands en in het Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch en Tigrinya: filmpje

Welke toekomst kies jij?

dinsdag 31 januari 2023 Nieuws

Ben jij tussen de 16-27 jaar en heb je geen idee wat, waar, wanneer en hoe? School of werk? Het jongerenteam Gooi en Vechtstreek biedt een gratis training aan waarin je onderzoekt wat jij echt wilt. Tijdens de training wordt met je meegedacht over jouw mogelijkheden en maak jij je toekomstplan. 

Voor meer info zie de site van jongerenteam_gv.

 

 

 

 

ELAN College Bussum

dinsdag 24 januari 2023 Nieuws

Elan College Bussum is een havo/vwo vso-school die zich richt op kinderen in het autistisch spectrum. Leren staat centraal en het onderwijs wordt gegeven volgens het reguliere havo/vwo curriculum in de vorm van een jaarklassensysteem. Voor het behalen van een diploma doen de leerlingen staatsexamen (mondeling en schriftelijk).

Het Elan College verzorgt het didactische aanbod op havo/vwo niveau in samenwerking met IVIO@school.

Zie voor meer informatie elancollege.nl of bekijk het filmpje.

 

Wat na groep 8?

donderdag 19 januari 2023 Nieuws

Bent u op zoek naar een middelbare school? Veel scholen organiseren deze maanden open dagen. Een overzicht kunt u vinden op de site van de Gooise gids. Verder kunt u informatie vinden op de site van Scholen op de kaart. Dit is een landelijke site waar u informatie per school kunt vinden. 

Toe aan een nieuwe uitdaging?

dinsdag 17 januari 2023 Nieuws

Zoek je een nieuwe uitdaging of wil je overstappen naar gespecialiseerd onderwijs? En ben je leerkracht, onderwijsassistent, leraarondersteuner, stagiair of overweeg je een zij-instroomtraject?

Stichting Elan houdt woensdag 25 januari een opendag voor sbo en (v)so. Je kunt dan gewoon binnenlopen, een indruk krijgen van hun aanpak en in gesprek gaan met collega’s. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie werkenbijstichtingelan.nl

De klimop

maandag 16 januari 2023 Nieuws

Een van de bij ons aangesloten scholen is De Klimop. De Klimop is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) waar gewerkt wordt vanuit 'Geef me de vijf', structuur en duidelijkheid.

Meer weten over De Klimop? Bezoek de website of bekijk het filmpje. 

FIJNE FEESTDAGEN

donderdag 22 december 2022 Nieuws

Van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 is het Qinas kantoor gesloten. We wensen u hele fijne feestdagen toe. In 2023 gaan wij weer fris van start en hopen we, samen met u, het onderwijs in de regio nog meer passend te maken.

Sinds de zomer zijn we samen met SWV Unita (primair onderwijs) bezig met het ontwikkelen van een Ouder- en Jeugdsteunpunt voor ouders en jongeren met vragen of zorgen over passend onderwijs. En nu is het zover: de website van het steunpunt is in de lucht!

De site is net als het steunpunt nog in ontwikkeling. Wil je meedenken over de verdere invulling stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar steunpuntgv.nl en bekijk de site.

 

SUBSIDIE WEL IN ONTWIKKELING

maandag 07 november 2022 Nieuws

Qinas is subsidie toegekend vanuit WEL in Ontwikkeling 2022. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Qinas wil jongeren in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar die geregistreerd staan als absoluut verzuimer of een vrijstelling hebben of nog op een school ingeschreven staan maar daar niet aankomen, helpen de afstand tot school te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. Concreet wordt gedacht aan het beschikbaar stellen van een docent voor jongeren in dagbesteding of behandeling, het geven van online lessen of onderwijs op niet-schoolse locaties.

Time4U (12-16 jr) is voor jongeren met een ouder (of ander familielid) die niet lekker in zijn/haar vel zit of heeft gezeten, bijvoorbeeld door psychische en/of verslavingsproblemen. Jongeren krijgen tips en tricks hoe ze op een goed manier met de situatie om kunnen gaan. Het is fijn om herkenning te vinden bij anderen in een veilige omgeving. De groep start maandag 24 oktober (16-17.30 uur) en zal 9x bijeenkomen. 

Locatie: Jongerencentrum Lopes Dias (Lopes Diaslaan 215, Hilversum). Kosten: € 0,- Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zie voor meer informatie de flyer of bekijk het filmpje. Of bekijk de website: www.arkinjeugdengezin.nl 

 

 

Vanaf 1 oktober moeten TLV vso en Arrangementen Plus worden aangevraagd in Tommy. Qinas is overgegaan op een nieuw digitaal aanvraagsysteem: Tommy. Aanvragen kan dus niet meer in Parantion. Een inlogcode voor Tommy kan worden aangevraagd bij het Qinas loket.

Helaas gaat de leerlingen bijeenkomst van 27 september over passend onderwijs niet door. Dit vinden we erg jammer want we willen natuurlijk weten wat leerlingen vinden van het passend onderwijs in onze regio.

Ben je een leerling en wil je ons laten weten wat je van passend onderwijs vindt, mail ons dan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Leerlingen, ouders, docenten en stakeholders vragen we om input voor het Ondersteuningsplan Qinas 2023-2027. Daarom organiseren we 27 september voor leerlingen van 16-18 uur en voor ouders van 19-21 uur een spiegelbijeenkomst. Op 29 september organiseren we die voor docenten van 16-18 uur en voor overige stakeholder van 19-21 uur.

Wilt u meepraten? Meldt u dan aan via deze link of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vermeld of u leerling/ouder/docent/stakeholder bent en van welke organisatie)

Qinas is druk bezig met het ondersteuningsplan 2023-2027 en vraagt daarbij input van leerlingen, ouders, docenten en stakeholders. Daarom organiseren we 27 en 29 september spiegelbijeenkomsten. Wilt u meepraten? Meldt u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de vele overleggen die Qinas de afgelopen jaren heeft gevoerd denken we een goed beeld te hebben van onze ontwikkelpunten in het nieuwe ondersteuningsplan. We hebben 6 thema’s vastgesteld die op dit moment worden uitgewerkt door 6 werkgroepen. We werken hierin samen met jeugdconsulenten, beleidsambtenaren, professionals PO/VO. Uit de evaluatiepunten Passend Onderwijs van oud-minister Slob nemen zij ook de voor Qinas belangrijkste evaluatiepunten mee. Met het vormgeven van het ondersteuningsplan trekken we samen op met swv Unita (primair onderwijs) zodat een doorlopend beleid ontstaat in de regio. De opbrengsten uit de werkgroepen willen we in spiegelbijeenkomsten bespreken met leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en stakeholders. We zijn benieuwd naar uw feedback en gaan graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek.

Meepraten?
Meld u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u mee wilt praten en houd 27 en 29 september vrij in uw agenda. Locatie: Koninklijke Visio, Huizen.

Het is mooi te zien dat er tijdens het traject naar het nieuwe plan al veel synergie ontstaat met swv Unita, niet alleen in de werkorganisatie maar ook als netwerkpartner.
 

Dinsdag 4 oktober (19.30-21 uur) is de jaarlijkse informatie bijeenkomst voor ouders van leerlingen in groep 7/8. IB-ers, leerkrachten en alle overige geïnteressseerden zijn ook welkom.

Aanmelden per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. informatie-bijeenkomst structuurklas.

Geïnteresseerd in de structuurklas? Bekijk dan dit filmpje 

Ouder- en Jeugdsteunpunt

donderdag 09 juni 2022 Nieuws

Uit de landelijke evaluatie passend onderwijs kwam naar voren dat er behoefte is aan een Ouder- en Jeugdsteunpunt. Het Qinas Ouder- en Jeugdsteunpunt is er voor ouders en jongeren met vragen of zorgen met betrekking tot passend onderwijs. Het steunpunt is volop in ontwikkeling.

Wil je meedenken (als ouder of jongere) dan ben je van harte welkom! Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het ministerie van OCW heeft de brochure 'Wat is passend onderwijs?' gepubliceerd waar al veel vragen in worden beantwoord. Zijn er toch nog vragen dan kan contact worden opgenomen met het Qinas loket (tel. 035-526 94 81, woe. gesloten of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

'Ieder kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is.' 

De missie van het passend ondewijs in 2014. Nu is het tijd om te evalueren voor ideëen voor de toekomst.
Het ministerie van OCW heeft daarom een evaluatie uitgevoerd onder mensen voor wie passend onderwijs dagelijkse praktijk is. Zie voor meer informatie bijgevoegd filmpje.

Jaarverslag Qinas 2021

donderdag 12 mei 2022 Nieuws

Het jaarverslag Qinas 2021 is gereed en staat op de website. Ook is er een infographic gemaakt om snel inzicht te geven waar wij in 2021 mee bezig zijn geweest.

Het jaarverslag geeft overzicht van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van passend onderwijs, van onze voorzieningen en wat de inzet en resultaten zijn geweest.

Nu de vluchtelingen uit Oekraïne ook de regio Gooi & Vechtstreek bereiken, staan wij met elkaar voor een behoorlijke uitdaging. Wij kunnen jouw hulp of jouw netwerk goed gebruiken. Dit is een oproep om te werven voor (tijdelijke) inzet op de taalscholen (basisonderwijs) en de Internationale Schakelklas (ISK, voortgezet onderwijs).

Animatie Gooise Praktijkschool

dinsdag 15 februari 2022 Nieuws

Zie onderstaande animatie over de verschillende mogelijkheden die de Gooise Praktijkschool haar leerlingen biedt.

Inspiratiedag 2021

maandag 08 november 2021 Nieuws

Deze middag stond in het teken van elkaar ontmoeten, samenwerken en met een vrolijke noot de eerste aftrap geven aan het nieuwe ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden (2023 – 2027).

Een ondersteuningsplan waarbij centraal staat hoe de samenwerkingsverbanden PO en VO samen met de reguliere scholen, het gespecialiseerd onderwijs en de keten-partners in jeugdhulp en gemeente het beste kunnen aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Leerlingen aan het woord over een inclusieve samenleving, inclusief onderwijs.

Tot en met schooljaar 2020/2021 vormde Rebound het Gooi een belangrijk onderdeel van het netwerk van Qinas. Rebound het Gooi was een bovenschoolse voorziening bedoeld voor leerlingen die vast (dreigen te) lopen in het voortgezet onderwijs. Zij konden bij Rebound een periode aan zichzelf en aan school werken. Dit bood de leerling de mogelijkheid even los te komen van een soms verstoorde relatie met school, docenten of medeleerlingen. Oorzaken voor het vastlopen waren vaak heel divers en hingen samen met verschillende factoren. Leerlingen hadden achterstanden opgelopen, hun motivatie voor school verloren of voelden zich vaak niet begrepen. 

Vanaf het huidige schooljaar 2021/2022 ziet het netwerk van Qinas er anders uit. In plaats van één bovenschoolse rebound voorziening, kent ons samenwerkingsverband nu vier rebounds onder verantwoordelijkheid van vier verschillende schoolbesturen Gsf (Weesp), CVO (Hilversum), Sivog (Bussum) en AT-scholen (Hilversum). Inclusiviteit staat hierbij voorop. De rebounds zijn nu onderdeel van hun eigen besturen, met de intentie deze preventief in te zetten vanuit een locatie in/nabij de school. Communicatielijnen zijn op deze manier korter en afstemming kan sneller worden gezocht.  

Deze transitie wordt dit schooljaar bovenschools gecoördineerd zodat de kennis en kunde die jarenlang is opgedaan bij Rebound het Gooi niet verloren gaat en wordt meegenomen bij het opzetten van de vier nieuwe rebounds. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Het jaarverslag 2020 is, voor een snelle impressie, weergegeven in een infographic. Het volledig jaarverslag 2020 vindt u op de website onder Documenten en hieronder.