Nieuws

WEEK VAN INCLUSIEF ONDERWIJS

14 februari 2024

26 Februari - 1 maart 2024 is de week van Inclusief Onderwijs. In deze Week wordt een doorkijkje gegeven in uiteenlopende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs van het platform 'Naar Inclusiever Onderwijs' en hun samenwerkingspartners. Intussen is de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 gepubliceerd en is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met de uitwerking hiervan. Tegelijkertijd worden er steeds meer initiatieven door scholen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld om inclusiever onderwijs gestalte te geven.

Tijdens de week worden verschillende online workshops gegeven. Meer informatie en inschrijven zie de site van het platform 'Naar Inclusiever Onderwijs'.