Overgang vervolgonderwijs

Overgang vervolgonderwijs

Als er extra ondersteuning is gegeven op school, stopt de behoefte hieraan meestal niet bij de overgang naar vervolgonderwijs. Op de mbo/hbo/universiteit heeft de student – net als op het vo – recht op passend onderwijs. Om succes op de vervolgopleiding te vergroten is het belangrijk dat de ondersteuningsbehoefte goed in beeld is gebracht en duidelijk is wat de nieuwe onderwijsinstantie kan bieden.

Binnen de regio werken zowel scholen als MBO’s met het digitale overdrachtsdossier ‘Intergrip’. Hierin kan de specifieke ondersteuningsbehoefte worden aangegeven. Na toestemming van de jongere kan het dossier doorgestuurd worden naar de gekozen MBO.

Ook zijn er verschillende handreikingen en brochures ontwikkeld om het gesprek met de MBO/HBO/universiteit te ondersteunen.

Zie voor meer informatie:

Handreiking: (zie Steunpunt Passend Onderwijs, zoek op hbo)